Schůzka společná – výlet na Radouč

Po konzultaci s dětmi jsme se dohodly, že ještě nemají dost výletování a na naši poslední schůzku vyrazíme společně na Radouč do Mladé Boleslavi. Jedná se o velmi zajímavou lokalitu, která je vyhlášena Národní přírodní památkou. Využijeme i pracovních listů, které připravili členové ČSOP Klenice. Sraz je ve 14:55 na nádraží v Dolním Bousově (jedeme vlakem 15:07 do Debře po málo využívané trati přes Bakov) a návrat v 18:58 tamtéž. S sebou možno vzít nějaký zdravý pamlsek pro sysly….

Schůzka společná – po nové naučné stezce

Dnes 7.6. jsme prošli trasu nové naučné stezky, která se bude slavnostně otevírat 11.6.2017 v 15 hod. a zároveň bude probíhat i dětský den. Cestou jsme se zastavili u listů javoru a pověděli jsme si, jak snadno rozlišíme mléč od klenu. Prohlédli jsme si mrtvého krtka, ploštice, nachytali jsme do smýkaček zajímavý hmyz – kněžice, kobylky, můrky a dokonce i klíště. Posbírali jsme odpadky, po pytlácích jich je vždycky dost :-(

Do planktonky jsme ulovili okružáky, plovatku, znakoplavky, nitěnky a vírníka. Pytle s odpadem jsme vyvlekli z lesíka na cestu, kde ho multikára snadno naloží. Osvobozená kárka se stala zdrojem zábavy, děti se předháněly, kdo se poveze a kdo bude kárku tlačit. Všichni se už těšili na  oficiální otevření stezky a dětský den.

Schůzka společná – muzikoterapie ve škole

Dnešní schůzka byla velmi netradiční. Paní Laďka Dlouhá přivezla velké množství zajímavých hudebních nástrojů. Nejlepší na nich bylo to, že na ně může hrát každý, i hudební analfabet. Postupně jsme si rozebrali fujary, dřívka, bubínky, hromozvuk, dešťové hole, tibetské misky, zvonky, kambaly, žáby a brumle. Každý si sám nejdřív nástroj vyzkoušel, a pak jsme podle instrukcí paní Dlouhé hráli všichni dohromady. Každý postupně vystřídal asi tři různé nástroje. Podle usmívajících se tváří a rozzářených očí jsme usoudili, že se všem program velmi líbil.

Schůzka společná – výlet na farmu Havlíkův Dvůr v Oseku

Schůzka byla společná pro mladší i starší děti, výlet do Havlíkova dvora, soukromé farmy v Oseku u Sobotky, kde chovají masné plemeno hovězího dobytka Aberdeen Angus.

Vyrazili jsme vlakem do Sobotky a odtud jsme procházkou přešli do Oseka. Pan Havlík nás už čekal a provedl nás celým dvorem a pastvinou. Cestou nám dával zajímavý výklad. Dověděli jsme se například, co ho vedlo k založení chovu. Důvodem bylo, že moc rádi grilují a nemohli sehnat maso, které by jim chutnalo. A chovat dva kusy se nevyplatí, proto rovnou celý chov. K dnešnímu dni je na farmě asi 110 kusů hovězího dobytka. Jeden plemenný býk, stádo mladých a starších jalovic, mladí býčci určení na porážku a stádo krav s čerstvými telátky, které tráví léto na pastvině. Viděli jsme krávu s teletem, které se narodilo teprve včera. Všechny prostory byly čisté, vzdušné, plné světla. A dobytek byl očividně spokojený. Součástí dvora je prodejna hovězího masa z vlastního chovu. Můžete zde ochutnat i pravý hamburger.

 

Schůzka – společná – beseda o motýlech v knihovně i pro veřejnost

26.4. jsme se sešli v podkroví knihovny a infocentra, abychom si poslechli povídání o motýlech doplněné krásnými fotografiemi. Přednášejícím byl pan Antonín Kůrka, odborník na slovo vzatý, který se zabývá hmyzem (zvláště pavouky) celý život. Napsal například Atlas pavouků České republiky. Jeho vyprávění bylo poutavé a zajímavé i pro naše malé neposedy. Dověděli jsme se například, kolik druhů motýlů žije v ČR (3500), a celosvětově (180000), a že je to hned po broucích nejpočetnější skupina bezobratlých. Všichni jsme poznali něco nového: například to, že existují motýlí upíři, kteří sají krev či slzy ostatních živočichů. Většina motýlů se sice živí nektarem, ale jsou i tací, kterým stačí exkrementy nebo pot savců. Také byly zajímavé informace, co se děje se zakuklenou housenkou: všechny tělní tekutiny se rozpustí na jakousi kaši, a kmenové buňky pak řídí tvorbu úplně odlišného motýlího těla, které už původní housence není vůbec podobné…

Na konci besedy byl prostor pro zvídavé dotazy a pak jsme se ptali zase my dětí – za správné odpovědi děti dostaly samolepky motýlů a můr. Všem se odpoledne strávené promítáním a povídáním moc líbilo!

Schůzka společná – příprava na soutěž Zlatý list

Dnešní schůzku jsme připravili jako „Zlatý list nanečisto“. Kolem fotbalového hřiště bylo devět stanovišť: poznávání jarních rostlin, geologie, jedovaté keře a stromy, plazi, sovy, obojživelníci, datel, poznávání větviček stromů a naše práce pro přírodu. Témata podobná, jako budou příští týden v Prachově. Děti ve tříčlenných družstvech obcházely jednotlivá stanoviště a zapisovaly odpovědi. Hodnotil se čas i počet správných odpovědí. Byla to pro nás všechny důležitá zkušenost. Děti například zjistily, že fialka je správně violka, že Český ráj je tvořen převážně pískovci, jak rozlišit datlici od datla a zmiji od užovky… My vedoucí zase víme, koho tento typ soutěží zajímá a koho vůbec ne.
Všechna témata budou ještě pro děti k nahlédnutí na naší školní nástěnce hned v úterý po Velikonocích.

Schůzka – starší děti – výlet do Vlčího Pole

Vydali jsme se opět do Vlčího Pole, podívat se do lesa na bledulky. Je to přesně týden, co jsme tu byli se skupinou mladších dětí. Za tak krátkou dobu se toho hodně změnilo. Bledule už odkvétají, vykvetly sasanky a podléšky, ze země vyskočily plicníky a prvosenky. Lýkovcům už raší lístky a květy blednou.

Obdivovali jsme množství různých obojživelníků, kteří byli natěsnaní v malé vodní nádržce: kuňky žlutobřiché, ropuchy obecné, skokani hnědí a čolci obecní.
U Hraběnčiny studánky jsme se osvěžili výbornou vodou. Potom jsme studánku vyčistili, i další blízkou. Cestou jsme si zkusili vylít ze sádry srnčí stopu.

Schůzka – starší děti – úklid podél Červeňáku

Byl krásný předjarní den a my jsme se vydali po trase chystané naučné stezky Krajinou Červenského rybníka. K Továrenským nádržím jsme hráli netradiční stopovanou na přísloví o zvířatech. Z hráze Červenského rybníka jsme pozorovali dalekohledy množství ptáků na vodě. Byli mezi nimi i dva druhy poláků (p.velký a p. chocholačka), potápka roháč, labutě, morčáci velcí a dokonce i hvízdák eurasijský. Ze břehu rybníka jsme posbírali neuvěřitelné množství odpadků, děti byly velice pracovité a šlo jim to dobře od ruky. Instalovali jsme jednu hnízdní budku pro sýkory a už jsme se vraceli ke škole, protože čas dnes neuvěřitelně rychle utekl…

Schůzka – starší děti – ve škole

Počasí dnes nebylo na procházku, tak jsme se sešli ve školní třídě.  Kreslili jsme rudkou všechna vývojová stadia žáby blatnice skvrnité a užovky stromové. Výsledná koláž s námi poputuje do Prachova na výtvarnou soutěž. Během tvoření nám Lenka pouštěla hlasy obojživelníků a ptáků. Také jsme se od ní dověděli mnoho zajímavostí o těchto tvorech.
Dalším bodem programu byla zábavná hra, která spočívala ve hledání a řazení siluet českých plazů a obojživelníků, dohromady 11ti druhů. Děti byly rozděleny na tři družstva a dvěma z nich se podařila stoprocentní úspěšnost. Na závěr schůzky jsme si vyplňovali mločí hádanky a kvízy z Krkonošských čumáčků a zobáčků.

Schůzka – starší děti

První únorovou schůzku jsme strávili ve školním teple hrami a zábavou. Nejdříve jsme si zahráli naučné bingo. Každý z nás se při něm dověděl něco nového. Oblasti byly: myslivecká mluva, ekologické pojmy, zvířata, rostliny, hmyz a ohrožené druhy.

Další hra nás zahřála, bylo to oblíbené provlékání provázku celým družstvem. Bylo akorát 7 kluků a 7 děvčat, kluci byli rychlejší jak v provlékání, tak i v odmotávání. Možná to bylo tím, že děvčata měla přiléhavé kalhoty a to je znevýhodnilo.
Další bod programu bylo setí řeřichových semínek do vaty s povídáním, proč jsou naklíčená semínka nejlepší ke konzumaci atd. Četli jsme si také úryvky z knihy: 50 nápadů pro děti, jak přispět k záchraně planety. Nakonec jsme seště vyplňovali zábavné kvízy ze sešitků lipek.