Školní rok 2018/19

Milé děti bez rozdílu věku ! Přijďte s námi zažít radost z přírody! 

Pravidelné schůzky budeme mít stejně jako loni vždy v pátek, a to od 13:00 do 15 hod. Jeden týden by měli schůzku starší děti, další týden mladší. Dělení na starší a mladší je adekvátní – starší už vědí daleko víc, umí zapisovat, snadno číst – program se dá zpestřit náročnějšími aktivitami. Mladším dětem se zase utvoří více hravý program, dá se zkrátit plánovaná trasa atp. Při společných schůzkách obou skupin (besedy, přednášky, výlety) je schůzka ve stejný den a hodinu. Detailní rozpis plánovaných schůzek i akcí naleznete na našem webu.

První setkání dětí z Přírodovědného kroužku se uskuteční 5.10.2018 ve 13:15 hod (sraz je před školou) a je společné pro všechny přihlášené děti. Již předtím se na vás těšíme na společné besedě o pavoucích a jejich pozorování v přírodě ve středu 26.9.2018. S jakýmikoliv připomínkami a dotazy k chodu kroužku se obracejte přímo na nás.

Od září 2018 se na vás všechny opět těší Pavla a Lenka