Školní rok 2019/20

Milé děti bez rozdílu věku ! Přijďte s námi zažít radost z přírody! 

Pravidelné schůzky budeme mít stejně jako loni vždy v pátek, a to od 13:00 do 15 hod. Obvykle budou mít jeden týden schůzku starší děti (cca od čtvrtých tříd výše), další týden mladší. Dělení na starší a mladší je adekvátní – starší už vědí daleko víc, umí zapisovat, snadno číst – program se dá zpestřit náročnějšími aktivitami. Mladším dětem se zase utvoří více hravý program, dá se zkrátit plánovaná trasa atp. Při společných schůzkách obou skupin (besedy, přednášky, výlety) je schůzka ve stejný den a hodinu. Detailní rozpis plánovaných schůzek i akcí naleznete na našem webu.

První setkání dětí z Přírodovědného kroužku se uskuteční 20.9.2019 ve 13:00 hod (sraz je před školou) a je společné pro všechny přihlášené děti. Následující schůzky budou poměrně nepravidelně (zejména doba trvání), věnujte prosím pozornost aktuálnímu rozpisu na webu. S jakýmikoliv připomínkami a dotazy k chodu kroužku se obracejte přímo na nás.

Od září 2019 se na vás všechny opět  těší Pavla a Lenka