Školní rok 2021/22

Přihlášení dětí na kroužek na rok 2021/22

Milé děti bez rozdílu věku! Přijďte s námi opět zažít radost z přírody! 

Pravidelné schůzky budeme mít stejně jako loni vždy v pátek, a to od 13:00 do 15 hod. Obvykle budou mít jeden týden schůzku starší děti (cca od čtvrtých tříd výše), další týden mladší. Při společných schůzkách obou skupin (přednášky, brigády, výlety atd.) je schůzka ve stejný den a hodinu. Detailní rozpis plánovaných schůzek i akcí naleznete na našem webu. Platba za kroužek za první pololetí roku 2021/22 bude 200 Kč. Peníze mohou děti donést na schůzku kroužku, případně můžete poslat na účet 2401186474/2010 a do poznámky uveďte jméno dítěte.

V současné době se vše rychle mění a i my se snažíme respektovat doporučená nařízení a omezit riziko šíření koronaviru. Domníváme se však, že pokud probíhá schůzka venku, není problém, aby se setkala promísená skupina cca 15 dětí. Otázky vyvstávají při společných výletech, kde se dopravujeme hromadnými dopravními prostředky a při setkávání v uzavřených prostorách. Prosíme vás, abyste vždy před účastí na naší akci dobře posoudili zdravotní stav vašeho dítěte a pokud máte jakékoliv pochyby, raději schůzku nebo výlet vynechte.

Přes všechna rizika jsme se rozhodli, že akce, byť v omezené míře, budeme i nadále organizovat. O všech se s předstihem dozvíte na našich webových stránkách. Je však možné, že některé naše plány se s ohledem na aktuální dění neuskuteční a děkujeme vám předem za pochopení. Se současnými členy komunikujeme aktuality zejména pomocí sms zpráv, ale rády bychom rozšířily vzájemnou komunikaci emailem.

Těšíme se s vámi na první společnou akci v novém školním roce. Uskuteční se již 10.9.2021 ve 13:00 hodin, sraz je před školou a je společná pro všechny přihlášené děti. 

Následující schůzky budou poměrně nepravidelně, věnujte prosím pozornost aktuálnímu rozpisu na webu. S jakýmikoliv připomínkami a dotazy k chodu kroužku se obracejte přímo na nás.

Děkujeme za vaši dosavadní podporu!

Od září 2021 se na vás všechny opět těší Pavla a Lenka!