V Dolním Bousově patrně vyroste fotovoltaická elektrárna

Informace v minulém čísle Bousováku na straně dva (Zprávy z radnice) patrně pro mnohé čtenáře byla nezajímavá, případně unikla jejich pozornosti. Zněla: „Byl schválen prodej pozemku v průmyslové zóně Rachvala firmě GREEN POWER ENERGY na výstavbu solární elektrárny“. Co se za tímto stručným sdělením skryvá?

Výše uvedená plzeňská firma požádala město Dolní Bousov o prodej pozemků v průmyslové zóně o rozloze cca 73 000 metrů čtverečních s tím, že na těchto pozemcích chce postavit fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 3 MWp. Co to obnáší? Na uvedené ploše by mělo stát celkem 17143 kusů panelů vyrobených švýcarskou firmou HB Tech o nominálním výkonu 175 Wp. Dále měniče německé firmy SMA, mechanické konstrukce firmy DOMA, elektroinstalace a nízkoztrátové solárni rozvodny a transformátory německé firmy SGB.

Jak vlastně taková elektrárna pracuje? Fotovoltaické panely jsou složené z kremíkových destiček, které po dopadu slunečních paprsků i rozptyleného slunečního záření na základě svého povrchového napětí produkují stejnosměrný elektrický proud. Tento stejnosměrný proud je převáděn v měničích na proud střídavý a jeho napětí je upraveno transformátorem na 230 V. Zařízení nevyzařuje do okolí žádné záření, vede totiž proud a pracuje na shodném principu jako vedení proudu na sloupech či v domácnosti.

Celá stavba bude bezodpadová a ekologicky naprosto čistá. Provoz dolnobousovské fotovoltaické elektrárny ušetří životní prostředí o negativní vliv 4000 tun C02, vzniklého při vyrobě stejného množství elektrické energie v uhelnych elektrárnách. Nevznikají žádné odpady, které by bylo nutné likvidovat. Panely budou umístěny na pevné konstrukci, která nevyžaduje údržbu, pouze jednou za dva roky revizi. Konstrukce bude do země mechanicky zavrtaná, bez použití betonu. Její odstranění po skončení existence fotovoltaické elektrárny bude bezproblémové. Celá stavba bude oplocená a střežená kamerovým systémem, napojeným na pult centrální ochrany Policie České republiky. Nehrozí ani oslnění odrazem slunečních paprsků od panelů, protože ty budou nastaveny v úhlu asi 35 stupňů od vodorovné roviny.

Průmyslová zóna Rachvala byla v nabídce města více než deset let. Byla se na ni podívat řada investorů, ale vždy z jejich zájmu sešlo. Nejčastěji z důvodu nepříznivé dopravní obslužnosti. To u budoucí elektrárny nehrozí. Vyrobený elektrický proud „poteče“ bezproblémově dráty do sítě, možná až k Vám domů. A od kdy? Zahájení vystavby je 03/2009, termín uvedení do provozu bude cca . 08-09/2009.

Zdroj: Miloslav Ječný, Bousovák č. 5/2008, str. 6,7

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *