Jižní varianta R35 – video simulace plánované trasy v okolí Dolního Bousova

Koncem léta se objevila veřejně přístupná vizualizace tří variant plánované rychlostní silnice R35 v úseku Rádelský Mlýn (Turnov) – Úlibice (Jičín). Navrhovaná jižní varianta by se pak výrazně dotkla regionu Dolního Bousova, zejména by zcela odřízla (nejen) Horní Bousov od Českého ráje a zničeno by bylo hnízdiště mnoha ptačích druhů v rákosinách Červenského rybníka. Ostatně podívejte se sami.

Kolem Přepeří a Horního Bousova je navržen severní obchvat těchto obcí. Trasa zde vede v těsné blízkosti Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Český ráj (kousek za Isidorem). Horní Bousov sice obchází ve větší vzdálenosti, než stávající silnice I/16, ale její překonání pro pěší bude výrazně znesnadněno (nepředpokládám, že by se počítalo s lávkou). V místě křížení přeložky silnice I/16 je navržena mimoúrovňová křižovatka Horní Bousov. Jedná se o křižovatku, která napojuje na R35 silnici I/16 ve směru od Mladé Boleslavi a od Sobotky. Do křižovatky je rovněž napojena silnice II/279 ve směru od Nymburka.

httpv://www.youtube.com/watch?v=OQ0uUU9OQ5Q

Ekologicky citlivým místem je pak zejména soustava čtyř rybníků vybíhající z údolí Plakánku. Křížení této soustavy rybníků trasou rychlostní silnice R35 je navrženo mezi Červenským rybníkem a Šlejfernou, jižně od stávající silnice I/16. Průchod územím bude realizován na mostě dlouhém 350 m. A vizualizace pokračuje dále směrem k Sobotce. Pokud si chcete prohlédnout všechny tři varianty po celé délce plánových úseků, můžete tak učinit zde, zajímavý shrnující článek pak naleznetena serveru Ekolist. Pokud bude zabráněno severní variantě procházející pod Troskami, bude pravděpodobně realizována tato jižní trasa, která zase ovlivní region (nejen) Dolního Bousova. Co si o tom myslíte?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *