Stručně k motokrosu v Dolním Bousově

Na jednání zastupitelstva města v červnu t. r. zastupitelstvo nesouhlasilo s provozováním motokrosu na pozemcích města v lokalitě Rachvala a pověřilo starostu svoláním jednání o možnosti provozování motokrosu ve stávajícím autokrosovém areálu. Jednání proběhlo a nyní záleží na dohodě majitele a provozovatele areálu se zástupci Moto auto clubu o možnosti v tomto prostoru motokros provozovat. Zde totiž, na rozdíl od jiných lokalit, nejde o nesoulad s územním plánem obce.

Protože se množí různé spekulace a „zaručené“ informace kolem provozování motokrosu v lokalitě Zahrádky, dovolím si některé věci uvést na pravou míru. Moto auto club Dolní Bousov, o.s., provozuje od konce léta motokros na soukromém pozemku. Městský úřad v září obdržel petici podepsanou 54 občany, která je zaměřena proti provozování motokrosu z důvodu nadměrného hluku a velké prašnosti. Město však v tomto případě příliš činit nemůže. Vyzvali jsme vlastníka pozemku, aby provozování motokrosu zabránil. Domníváme se totiž, že dochází k porušování zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Zástupci Moto auto clubu na jednání rady města sdělili, že provozování motosportu na Zahrádkách bude ukončeno 28. října. Rada města s provozem přesto nevyjádřila souhlas. V případě, že město obdrží další stížnost nebo v případě, že se dozvíme o provozování motokrosu i po 28. říjnu, okamžitě podáme podnět orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k zahájení šetření. Jiné možnosti město nemá. Proti této svévolné činnosti je těžká obrana. Další možností (pokud činnost nebude ukončena) pak může být jedině občanskoprávní spor některého nebo některých z občanů s majitelem pozemku či s občanským sdružením Moto auto club.

Na závěr ještě jednou zdůrazňuji, že žádný orgán města nikdy zmiňované motokrosové aktivity neschválil ani s nimi nevyjádřil souhlas ani nesdělil, že je bere na vědomí. Naopak, zastupitelstvo obce se jasně vyjádřilo, že motokros nemůže být provozován v rozporu s územním plánem.

Zdroj: Ing. Jan Jihlavec, místostarosta, Bousovák č. 5/2008, str. 2

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *