Výsadba stromů podél naučné stezky u Dolního Bousova

V sobotu 23. 11. 2019 probíhala výsadba stromků podél naučné stezky v okolí Dolního Bousova. Akci předcházely šestitýdenní přípravy, které obnášely výběr vhodných ovocných dřevin podle stanoviště a místních podmínek, žádost o dotaci od MŽP, jednání s vlastníky pozemků včetně Českých drah, vytyčení míst pro výsadbu, nákup vhodných sazenic z různých školek, zajištění kůlů a krytů pro stromky ap. Na sraz v 9 hodin dorazilo 32 dospělých a 25 dětí. Vysvětlili jsme si organizační věci a u první vykopané jamky jsme si názorně předvedli, na co je třeba dávat pozor a jak správně postupovat. (Kořeny nesmí směřovat vzhůru, místo roubu musí být nad zemí, zeminu je nutné smíchat s kompostem a hydrogelem. Opěrné kůly je nutné zatlouci do připravené jamky dřív, než se tam zasadí stromek…)
Pak už se každý chopil nářadí a pustil se do práce. Brzy jsme zjistili, že je dobré si práce rozdělit. Někdo se specializoval na zatloukání kůlů těžkou palicí, někdo na navlékání plastových košilek na kmeny sazenic, jiní střihali kusy pletiva a připevňovali kmínek ke kůlům speciálními úvazy.
Za Bakovkou směrem k Rohatsku dopoledne vznikla nová alej padesáti slivoní.
Poté jsme se přesunuli k železniční zastávce na Rohatsko, kde jsme směrem na Svobodín pokračovali výsadbou jabloní, třešní, ořešáků a jednoho doubku. Mezi informačními panely NS č. 10 a 11 tak vznikla nová alej 24 převážně ovocných stromků.
Poslední stromek, lipku, jsme zasadili v ulici Požárníků u trafo stanice ještě za světla, v 15 hodin.
Děkujeme všem, kteří pomáhali s náročnou přípravou celé akce, ale i všem, kteří přispěli k její fyzické realizaci.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *