Přehled hospodaření 2016/2017

Příjmy za 1. a 2. pololetí šk. roku 2016/2017 : 5 900 Kč

Příjmy z MOP a grantů: 0 Kč

Převedeno z roku 2016/2017: 760 Kč

Příjmy celkem: 6 660 Kč

Výdaje celkem (k 1.11.2016): 949 Kč

  • 206,- fotorůžky, papírenské zboží
  • 514,- bus Vlčí Pole
  • 229,- skleničky na pečený čaj