Za hvozdíkem písečným a dalšími zajímavostmi

Autobusová exkurze: Sraz v 8.00 hod. v ulici Václava Klementa na zastávce MHD před Bondy. Naší první zastávkou bude hvozdík písečný, jehož se díky záchrannému programu podařilo zachránit doslova za pět minut dvanáct. Tato kriticky ohrožená rostlina vyrůstá výhradně v České republice v Národní přírodní památce Kleneč poblíž Roudnice nad Labem v okrese Litoměřice. Počátkem 20. století rostl hvozdík písečný český ještě hojně také na stráních u nedaleké obce Vražkov. Postupně však došlo ke změně biotopu (zarostl dřevinami) a okolo roku 1950 zcela vymizel. Pak spolu s průvodcem vystoupíme na posvátnou horu Říp, která je chráněná jako přírodní památka. Původně se jednalo o bezlesý vrch pokrytý stepní vegetací – k umělému zalesnění dubohabřinou došlo v 19. století. Z chráněné květeny zde můžeme nalézt křivatec český, kosatec nízký nebo bělozářku liliovitou. Žije zde velké množství bezobratlého hmyzu, řada zástupců patří mezi ohrožené druhy. Předpokládaný návrat v 17.00 hod. Počet míst v autobuse je omezen. Na exkurzi je nutno se předem přihlásit u M. Vrbové na tel. č. 605 000 577. Cena exkurze: 300,- Kč / dospělí, 100,- Kč / děti.

Vítání ptačího zpěvu

Terénní pěší exkurze. Sraz v 8.00 hod. před TIC Zvířetice v Podhradí. Se zoologem CHKO Kokořínsko Ing. Petrem Lumpem se vydáme do nivy řeky Jizery v okolí přírodní památky Podhradská tůň. Začneme procházkou údolím a nivou řeky Jizery. Budeme pozorovat a poslouchat ptáky. Průvodci nám budou amatérský ornitolog František Vidner a Zuzana Neuhauserová ze ZO ČSOP Klenice. Okolo 9. hodiny dojdeme k odchytovému místu u Podhradské tůně, kde o ptácích a kroužkování bude povídat Petr Lumpe, zoolog Správy CHKO Kokořínsko-Máchův kraj spolu s Markétou Ticháčkovou ze Zoo Ostrava.

Díky různorodému a přírodovědně hodnotnému prostředí se zde vyskytuje celá řada ohrožených druhů ptáků, kteří z řady míst na Boleslavsku vymizeli.

V loňském roce jsme zde v tomto období pozorovali více než 37 druhů ptáků, například ťuhýka obecného, cvrčilku zelenou i říční, pěvušku modrou, rákosníka zpěvného i obecného, žluvu hajní, bramborníčka hnědého, pěnici slavíkovou, mlynaříky obecné. Bude probíhat odchyt a kroužkování ptáků. Doporučené vybavení: dalekohled a fotoaparát.

vpz podhradi 12.6.2019