Výlet na Josefovské louky

V sobotu 21.10. jsme se vydali na první velký výlet v letošním školním roce. Vyjeli jsme brzy ráno, abychom byli v 9 hodin na Josefovských lukách, kde na nás čekal zkušený průvodce, pan Břeněk Michálek. Ukázal nám tůňky , kde žijí kuňky, ropuchy a skokani (dva skokany nám den předtím odchytil, takže jsme viděli živé exempláře) a také největší vodní brouk v Čechách: vodomil (až 5 cm).

Ptačí park Josefovské louky jsou první soukromou ptačí rezervací v Česku. Vysvětlili jsme si, jakým způsobem jsou zavlažovány Josefovské louky, proč je tu tolik ptactva a na modelu krajiny nám pan Michálek předvedl, jak funguje při povodni regulovaná řeka a jak přirozené říční meandry. Viděli jsme kmen ohryzaný bobrem evropským, střízlíka, strnada a konipáska. Víc se vidět nedalo kvůli mlze.

V Jaroměři jsme dále navštívili záchrannou stanici pro handicapovaná zvířata. Tady jsme si prohlédli čápy, čejku, labutě, husici nilskou, polární lišku, mluvící straku, dravce a sovy, netopýry, užovku amurskou…absolvovali jsme krátký program o funkci ZS, o tom, jak se tam zvířata dostávají ap. Zakoupili jsme si množství dřevěných suvenýrů, krmítko do knihovny…tím jsme také přispěli na chod stanice.

Následoval bod programu, na který se hlavně kluci nejvíc těšili: prohlídka Josefovské pevnosti a kasemat. Měli jsme štěstí na průvodkyni, která nám prohlídku zpestřila a měla pochopení pro malé děti. Takže jsme „kladli miny“ v chodbičkách k tomu určených, báli se ducha nespravedlivě oběšeného tesařského mistra a nakonec jsme šli i kousek v podzemí v úplné tmě. Do Bousova jsme dorazili přesně v půl šesté, plní zážitků a všichni spokojení.

 

Za orchidejemi Mladoboleslavska II.

3. 6. 2017 jsme se vydali na výlet, při kterém jsme cestovali po okrese a prohlédli jsme si zajímavé lokality s orchidejemi a masožravými rostlinami. Začali jsme prohlídkou Přírodní památky Křižánky, je zde rozlehlá louka, kde roste šest druhů orchidejí (několik druhů prstnatců, bradáček vejčitý, vemeník dvoulistý). Mimo orchideje zde najdeme i hadí mord nízký, několik druhů suchopýrů, zajímavé druhy trav a v září tu kvete dokonce hořec hořepník.

Pokračovali jsme na Loučeňské rybníčky, tam jsme uviděli vodní plochy porostlé kvetoucím lakušníkem. Mezi rostlinami plavala užovka obojková a v čisté vodě byl vidět utopený brouk roháč. V jiném rybníčku byli vidět raci, dokonce i za slunečného dne. Jednoho uhynulého jsme si vyfotili (ten jediný byl ochotný pózovat:-)). Okolí tohoto rybníčku bylo porostlé tučnicemi, masožravými rostlinkami, které kořist lapají listy. Právě dokvétaly… V dalších rybníčcích byla vzácná řasa parožnatka a masožravá žlutě kvetoucí bublinatka. Ta do drobných vzduchových bublinek lapá mikroskopický plankton.

Další zastávkou byl oběd v Loučeňské pizzérii, který se trochu protáhnul, protože nás bylo 45. Poslední zastávkou byly Struhy. Krajem pole jsme došli za rybník, kde dokvétaly prstnatce pleťové a kvést se chystaly kruštíky bahenní. Podél rybníku vede zajímavá naučná stezka.

Při zpáteční cestě jsme měli nedobrovolnou přestávku v Řitonicích, protože se rozbil autobus. Ale pan řidič zanedlouho závadu opravil vypůjčeným kusem drátu, takže jsme mohli pokračovat v cestě domů. Při závěrečném testu znalostí mnozí obdrželi pěkné materiály s přírodovědnou tématikou. I přes značné vedro jsme si výlet pěkně užili.

Soutěž Zlatý list v Prachově

Soutěž Zlatý list měla původně proběhnout v pátek 28.4., ale byla přeložena už na 21.4. Na schůzce 12.4. jsme dětem připravily nácvik Zlatého listu „nanečisto“, aby přibližně věděly, co soutěž obnáší. Hlavní témata letošního základního kola jsme rozpracovaly a dali na školní nástěnku.
V pátek 21. 4. jsme vyrazili v 7.53 vlakem do Sobotky, odtud jsme pokračovali autobusem do Jičína. Tam s námi měl počítat zvláštní autobus, který byl vypravený z Jičína do Prachova právě kvůli soutěži. Viděli jsme ho odjíždět…musel se pro nás pak vrátit a začátek soutěže tak pro nás byl trochu hektický.
Soutěžili jsme v kategoriích – nejmladší (školka až 3.třída) a mladší (4.-6.třída). S tím, že mohly v týmech soutěžit i mladší děti, ale ne starší. Týmy tvořily dvě skupinky po třech dětech a body se jim sčítaly. Týmy jsme dávali dohromady cestou, protože dvě děti onemocněly a nejely…
Soutěžní týmy absolvovaly trať dlouhou 2 km a na stanovištích ověřovaly své znalosti z geologie, batrachologie (obojživelníci), herpetologie (plazi), botaniky, dendrologie (stromy). Součástí byly i poznávačky rostlin, stromů a hornin. Započítávaly se body také za „práci pro přírodu“: děti měly povídat o tom, jak v kroužku přírodě pomáháme (tvorba a údržba hnízdních budek, přikrmování ptactva v zimě, péče o Hořečkovou loučku, sázení stromů a keřů na Rohatsku, úklidy, besedy s odborníky atd.). V kategorii nejmladších jsme se umístili na druhém místě a v kategorii mladších ve velké konkurenci na krásném třetím místě, přičemž nám druhé místo uteklo o pouhého půl bodu!
Pro děti to byl velký úspěch, byly moc šikovné a zaslouží velkou pochvalu!
Po soutěži jsme absolvovali komentovanou prohlídku Muzea přírody Českého ráje a krásné přilehlé zahrady, která je věnovaná obojživelníkům a plazům, na které se zde specializují. Kroužek se zapojil i do výtvarné soutěže organizované muzeem. Výsledky budou až v červnu. Po zakoupení suvenýrů jsme šli procházkou skalami do Rumcajsovy jeskyně. Po prima večeři (pizza z Jičína) jsme se už chystali ke spánku v ubytovně. Byla tam opravdu velká zima, ale naštěstí jsme měli spacáky a všem bylo teplíčko. Ráno po snídani jsme se vydali Prachovskými skalami do Mladějova na vlak, ušli jsme něco přes 8 km, a to i naši nejmladší předškoláci!
Kromě nezapomenutelných zážitků jsme si odnášeli i pexesa, propagační materiály, omalovánky a pohledy s obojživelníky.
Pokud by se vám zdálo fotek v galerii málo, naleznete další fotky od organizátorů soutěže zde

Výlet do Vlastivědného muzea v České Lípě

V sobotu 8.4.2017 se nás dvacet vydalo na výlet do Vlastivědného muzea v České Lípě, které se nachází v komplexu bývalého augustiniánského kláštera. Cesta vlakem rychle utekla. V muzeu už nás čekala paní průvodkyně, která dětem rozdala pracovní listy. Děti poznávaly ptačí siluety, ptačí hlasy, vycpané exponáty. Zkusily si sestavit ptačí hnízdo z rostlinného materiálu pinzetou. Z obřího puzzle si mohly postavit tři zvířecí motivy.
Prohlédli jsme si pozorně moc pěkné expozice zkamenělin, kamenů, cizokrajných zvířat, hmyzu a všech živočišných druhů žijících v okolí České Lípy. Zvláště nás zaujaly vycpaniny ptactva: z našich druhů např.: mandelík hajní, bukač velký, z cizokrajných třeba mnoho druhů kolibříků, vyhynulý australský blboun nejapný atp. Zjistili jsme, jak je ve skutečnosti „velký“ kulíšek nejmenší. Vyfotili jsme se s exempláři divokých prasat a vlkem. V muzeu mají také živá zvířátka, například různé druhy švábů, pavouků, hadů nebo želv.
Další část expozic se věnovala řemeslům našich předků: soukenictví, kovářství, výrobě a tisku kartounu, ševcovství, nábytkářství… Mohli jsme si vyzkoušet hru na skleněnou harmoniku a poslechnout si mistrovskou hru orchestrionu.
Najedli jsme se v klášterních zahradách poblíž muzea a pak jsme ještě nakoupili turistické známky a pohledy. Cestou k nádraží jsme si prohlédli to, co zbylo ze středověkého vodního hradu Lipý ze 13.století, letohrádek Červený dům a blízkou budovu textilního muzea.
Cesta domů byla už náročnější, hlavně kvůli přetopenému vlaku. Všichni jsme se plní dojmů vraceli domů.

Naučnou stezkou Okolo Klenice

V neděli 26.3.2017 se u nádraží v Dolním Bousově sešlo téměř 50 zájemců o komentovanou prohlídku naučné stezky Okolo Klenice. Vedoucí výpravy byla Pavla Bartková, která se v loňském roce na vytváření naučné stezky významně podílela. Děti stezkou navíc provází i zajíc Lek, který má pro ně na každé tabuli několik úkolů. Mezi účastníky byly děti z našeho kroužku, členové ČSOP Klenice i zájemci z řad veřejnosti, kteří se o akci dozvěděli například z Boleslavského deníku. Pokračovat ve čtení „Naučnou stezkou Okolo Klenice“

Za sovím houkáním

V sobotu 18.2. v 19 hod. jsme se sešli u hradu Kost, vyrazili jsme do Plakánku a byli jsme zvědaví, zda uslyšíme nějaké sovy. Blízko skalní studánky jsme zřetelně slyšeli puštíky – samečka i samičku. Potom už se nám nepodařilo zaslechnout nic. Pan Grindl, který přišel pěšky od Střehomi, zaslechl u Oborského rybníka kalouse. Došli jsme až k chalupě Josefa Dvořáka, kde jsme se snažili o nalákání výra zdařilým houkáním. Výra jsme nepřilákali, ale dost možná jsme vyděsili Josefa Dvořáka :-)
Tato noční výprava se opět setkala s velkým ohlasem zejména u nejmenších účastníků.

Vánoční výlet do Ekocentra Huslík a ZOO Chleby 17.12.2016

Dnes byla mrazivá sobota, přesto jsme vyrazili na plánovaný výlet do ekocentra a záchranné stanice v Huslíku u Poděbrad a do ZOO ve Chlebech. Sešlo se nás 31 dětí a 7 dospělých. Pokračovat ve čtení „Vánoční výlet do Ekocentra Huslík a ZOO Chleby 17.12.2016“

Výlet – vánoční dárek

Výlet se vydařil, přečíst si o něm můžete zde.

Rok 2016 zakončíme na kroužku výletem, který bude spíše odpočinkový a určitě zajímavý. Pojedeme objednaným autobusem do Ekocentra Huslík (http://ekocentrumhuslik.cz/) u Poděbrad a pak se přesuneme do blízké ZOO Chleby. Odhadovaný čas příjezdu se může mírně lišit.

Předběžný plán cesty:

8:25 zastávka Horní Bousov

8:30 náměstí T.G.M. v Dolním Bousově

cca 9:30 příjezd do Ekocentra Huslík u Poděbrad

12: 00 přejezd do ZOO Chleby

14:30 odjezd ze ZOO Chleby

15:30 náměstí T.G.M. v Dolním Bousově

Výlet Sobotka-Střehom-Libošovice 26.11.2016

Sobotní výlet do střehomských sádek a Plakánku, který Přírodovědný kroužek z Dolního Bousova podnikl 26.11. 2016, měl velmi nezvyklý průběh. Na vysokém topolu před Střehomí jsme objevili dravce, který uvízl za křídlo. Chvíli se snažil mávat křídly a osvobodit se, pak jen odpočíval, a tak pořád dokola. Bez pomoci by pomalu umíral, a to bychom s dětmi přece nedopustili! Nejlepší řešení (které nám poradili na Správě CHKO Český ráj) bylo zavolat na ústředí hasičům, kteří mají techniku na práci ve výškách. Brzy po našem telefonátu přijeli hasiči z Mnichova Hradiště i Mladé Boleslavi.

Pak už šlo všechno rychle a osvobozený pták byl brzy dole v bezpečí. Ve spolupráci s přivolaným ornitologem panem Kverkem jsme zjistili, že se jedná o káni lesní (Buteo buteo). Zachytila se rybářským vlascem za pařát a letky na křídlech. Druhý konec vlasce se pevně zaklínil na stromě a káně tak uvízla v pasti. Zkusili jsme káni vypustit, ale neúspěšně. Zřejmě byla velmi vysílená nebo došlo k vykloubení na postiženém křídle. Proto se ptáka ujal pan Grindl a v poledne jej předal panu Vaňkovi ze Záchranné stanice v Huslíku u Poděbrad.

Shodou okolností náš kroužek do Huslíku pojede 17.12. na výlet, takže se na „naši“ káni pojedeme podívat a zjistit, jak se jí daří. Kdyby byla do té doby v pořádku, mohli bychom ji společně vypustit zpět do přírody. Zbytek výletu už nepřinesl žádné dramatické situace, na sádkách nám pan porybný Pacholátko ukázal zajímavé druhy ryb: tolstolobiky, pstruhy duhové – albíny, štiky, okouny, cejny, jelce, plotice a perlíny, kapry, candáty a mnoho dalších.

V Plakánku si někteří nejmladší i zaplakali, protože je už bolely nohy, potom jsme prošli Prokopským údolím do Libošovic, ohřáli jsme se ve vlaku a už jsme plni dojmů na nádraží v Dolním Bousově vyprávěli rodičům, co všechno jsme dnes zažili…

Za velkými kopytníky do Milovic

Dnešní výprava za velkými kopytníky do Milovic byla trochu dobrodružná. Bylo nás totiž několik skupin a účastnili jsme se různých variant výletu. Někteří přijeli rovnou k ohradám divokých koní a praturů, jiní šli pěšky s různými zastávkami. Z plánovaných dvou komentovaných prohlídek (pro každou ze skupin) nakonec byla jen jedna společná, protože první skupina se pro nedostatek signálu nemohla spojit s průvodcem panem Dostálem.

Dověděli jsme se mnoho zajímavostí ze života v obou zdejších rozsáhlých ohrad. Kromě praturů a divokých koní je zde spousta dalších živočichů, kterým stepní prostředí vyhovuje. Například kriticky ohrožený modrásek hořcový, jehož živnou rostlinou je hořec, a který je vývojovým cyklem vázaný na luční mravence. Jeho housenka totiž vylučuje podobný feromon jako mravenčí kukly – proto ji mravenci odnesou do mraveniště a tam ji opatrují. Když se v mraveništi vylíhne nový motýl, musí velice rychle najít cestu ven, než ho mravenci prokouknou…

Dalšími zajímavými obyvateli těchto míst jsou například dudci a krutihlavové. Z loni umístěných pěti budek pro krutihlavy byly všechny obsazené. Těchto ptáků zde tedy bude, doufejme, přibývat. Pratury jsme viděli z dálky, ale i tak budí respekt. Je to, jako když kráčí skříň naležato…a ty rohy! Spásají jednak třtinu křovištní, ale hlavní potravou jsou křoviny. Z jednoho pratura byla vidět jen rohatá hlava, co čouhala ze šípkového keře – to bylo efektní.

Z koní se k nám přiblížila skupinka klisen, takže jsme viděli i nejmladší z hříbat, které se narodilo v půlce října. Jako zlatý hřeb se přišel až k ohradě ukázat hřebec. Hřívu měl vepředu ozdobenou semínky ze řepíku. Ten halloweenský list jsme opravdu takhle našli…