Schůzka mladší děti – prodloužená!!

Sraz u školy až ve 13:20, pojedeme busem do Přepeř a navštívíme blízkou starou pískovnu, kde budeme hledat polodrahokamy naplavené Jizerou. Návrat autobusem na náměstí v Dolním Bousově v 15:20. Na sobě ať mají děti spíše horší boty (polezou v písku, trochu bláto), případně ať mají boty dvoje, jedny na později na přezutí do autobusu. Dále s sebou nějaký bytelnější pytlík na úlovky….

Schůzka mladší děti – Červenský rybník

Byl velmi chladný den a my jsme se vydali s mladšími dětmi k Červenskému rybníku. Povídali jsme si o netopýrech pod jejich budkou a také o hnízdění ptáků. Zahráli jsme si hru na téma shánění ptačí potravy: Děti se rozdělily do skupinek po třech (jako ptačí rodinky) a snažili se vybíhat a shánět potravu. V tom jim ale bránil dravec, který mohl chytit jak opuštěné mládě ve hnízdě, tak i jednoho z lovících rodičů.
Potom jsme šli dál po stezce a sbírali jsme odpadky. Vysvětlili jsme si, proč je nebezpečné nechávat v přírodě sklo. Cestou jsme objevili několik mrtvých ryb – kapry a štiku. Prohlédli jsme si důkladně štičí tlamu plnou háčkovitých ostrých zubů. Děti si nasbíraly ulity okružáků a staré vrbové květy plné „vatiček“. Také jsme na česnáčku objevili motýla (běláska řepkového), který s květem úplně splýval.

Schůzka mladší děti – Rachvala

5. 4. 2019 jsme se s mladšími dětmi vydali na Rachvala, abychom uklidili okolí stoleté lípy před výsadbou jubilejní lipky. Cestou jsme viděli labuť na hnízdě, nutrie, mrtvé mládě hrdličky a červenku. Sesbírali jsme několik pytlů odpadků, které jsme soustředili na kraj křoví za stoletou lípou. Kuriozitou byly dva velké pytle a igelitové tašky plné zbytků masa, které ošklivě zapáchaly. Děti na konci schůzky dostaly za odměnu pěkné samolepky s tematikou Ukliďme svět, ukliďme Česko.

 

Čištění budek kolem Červeňáku – mladší děti

Dnes jsme se skupinkou mladších dětí vydali čistit hnízdní budky a poklidit naučnou stezku podél Červenského rybníka. Počasí nám přálo a všichni pilně sbírali odpadky, které se v okolí stezky už zase nashromáždily. První z čištěných budek nesla stopy po hnízdění pravděpodobně sýkor, stejně tak další dvě umístěné v okolí louky u dvou borovic. V jedné budce sýkorka zřejmě uhynula, bylo neuvěřitelné, kolik peříček je z jednoho malého ptáčka. Poblíž rybníka jsme také našli mrtvé káně (pravděpodobně) a kostru ryby. U dvou borovic jsme si dali zaslouženou přestávku se sušenkovou odměnou, pověděli jsme si o blížícím se jaru a sledování příletu vybraných druhů ptáků. Trochu jsme zapomněli sledovat čas a zpáteční cestu jsme tak museli zvládnout rychlým pochodem.

Beseda s lesníkem, čištění hnízdní budky a jarní Klenice

V podkroví knihovny jsme se sešli s panem Soběslavem – lesníkem a myslivcem. Děti se dověděly mnoho zajímavostí o zvěři, která žije v našich lesích, o plemenech loveckých psů, o stromech v lese. Pan Soběslav dětem ukázal různé shozy, zuby divočáka a také různé typy nábojů, které myslivci používají k odlovu zvěře. Vysvětlil dětem, která zvěř se loví, kdy a jakým způsobem. Povídali jsme si o tom, jak se lesník stará o stromy v lese a myslivec o zvěř a jak to všechno spolu souvisí. Děti si vyzkoušely dalekohled. Zopakovali jsme si informace o tetřívkovi, které jsme se dověděli v Krkonoších a děti přemýšlely, jací podobní ptáci žijí v našem prostředí (bažant, koroptev, křepelka…). Po zajímavé besedě jsme vyběhli do přírody, k domu s pečovatelskou službou. Děti si zkusily zacvičit na posilovacích strojích, pak jsme sešli ke Klenici a vyčistili jsme hnízdní budku, umístěnou na javoru blízko koupaliště. Úspěšně v ní  loni hnízdily sýkory. Prohlédli jsme si důkladně materiál, který ptáci použili ke hnízdění: suchou trávu, mechy, chlupy a peří.
Procházku kolem řeky jsme využili k soutěži o nejdelší rákos. Překvapivě vyhrál nejmenší člen výpravy. Zbytek času děti trávily stavěním hrází z klacků, listí a trávy.

Schůzka společná na Rohatsko

27. 4. jsme se vydali s 25 dětmi na Rohatsko, k tůňkám, podívat se na čolky a další živočichy. Děti vytvořily skupinky a zapisovaly všechny živé tvory, které se nám podařilo vidět a určit. Byla jich celá řada. Od čolků obecných přes larvy vážky a potápníka, chrostíky, vírníka až po motýly, chrobáka, pavouky a mandelinky topolové.
Při zpáteční cestě jsme obdivovali květy přesliček rolních a pletli jsme věnce z pampelišek. O pár dní později se Pavle s jejími dětmi podařilo v tůňkách odlovit čolka velkého.