Schůzka mladší děti-Ekocentrum Zahrada

Dnes jsme v počtu 18 dětí vyrazili do minizoo v Mladé Boleslavi. Cesta vlakem nám rychle uběhla a ač jsme se přepravovali v prostoru pro kola a kočárky, tím to bylo pro mnohé zábavnější. V boleslavském Ekocentru jsme se setkali s naší průvodkyní, která s námi postupně probírala jednotlivé chované druhy a informovala nás o různých zajímavostech. Děti nejvíce ocenily přímý kontakt se zvířaty. Nakrmily morčata, plašily ovečky a pochovaly si i fretku Fredyho, který opravdu nevoní. Po týdnu pobytu ve škole bylo patrné, že se dětem hodně líbil volný výběh na místní hřišťátko, kde by si jistě vyhráli celé odpoledne.

Schůzka mladší děti – štěrkopískovna Obruby

Dnes jsme se vydali do bývalého lomu na štěrkopísek v Obrubech s mladšími dětmi. Opět jsme našli úlomky karneolů, několik jaspisů a pár achátů. Nejzajímavějším nálezem byla velká achátová pecka (na fotkách). Po deštích byla spousta bláta hlavně na cestách do pískovny a v pískovně, kterými jezdí nákladní auta se sutí. Bylo moc dobře, že s sebou měly děti boty na přezutí.

Schůzka mladší děti – Červenský rybník

Byl velmi chladný den a my jsme se vydali s mladšími dětmi k Červenskému rybníku. Povídali jsme si o netopýrech pod jejich budkou a také o hnízdění ptáků. Zahráli jsme si hru na téma shánění ptačí potravy: Děti se rozdělily do skupinek po třech (jako ptačí rodinky) a snažili se vybíhat a shánět potravu. V tom jim ale bránil dravec, který mohl chytit jak opuštěné mládě ve hnízdě, tak i jednoho z lovících rodičů.
Potom jsme šli dál po stezce a sbírali jsme odpadky. Vysvětlili jsme si, proč je nebezpečné nechávat v přírodě sklo. Cestou jsme objevili několik mrtvých ryb – kapry a štiku. Prohlédli jsme si důkladně štičí tlamu plnou háčkovitých ostrých zubů. Děti si nasbíraly ulity okružáků a staré vrbové květy plné „vatiček“. Také jsme na česnáčku objevili motýla (běláska řepkového), který s květem úplně splýval.

Schůzka mladší děti – Rachvala

5. 4. 2019 jsme se s mladšími dětmi vydali na Rachvala, abychom uklidili okolí stoleté lípy před výsadbou jubilejní lipky. Cestou jsme viděli labuť na hnízdě, nutrie, mrtvé mládě hrdličky a červenku. Sesbírali jsme několik pytlů odpadků, které jsme soustředili na kraj křoví za stoletou lípou. Kuriozitou byly dva velké pytle a igelitové tašky plné zbytků masa, které ošklivě zapáchaly. Děti na konci schůzky dostaly za odměnu pěkné samolepky s tematikou Ukliďme svět, ukliďme Česko.

 

Čištění budek kolem Červeňáku – mladší děti

Dnes jsme se skupinkou mladších dětí vydali čistit hnízdní budky a poklidit naučnou stezku podél Červenského rybníka. Počasí nám přálo a všichni pilně sbírali odpadky, které se v okolí stezky už zase nashromáždily. První z čištěných budek nesla stopy po hnízdění pravděpodobně sýkor, stejně tak další dvě umístěné v okolí louky u dvou borovic. V jedné budce sýkorka zřejmě uhynula, bylo neuvěřitelné, kolik peříček je z jednoho malého ptáčka. Poblíž rybníka jsme také našli mrtvé káně (pravděpodobně) a kostru ryby. U dvou borovic jsme si dali zaslouženou přestávku se sušenkovou odměnou, pověděli jsme si o blížícím se jaru a sledování příletu vybraných druhů ptáků. Trochu jsme zapomněli sledovat čas a zpáteční cestu jsme tak museli zvládnout rychlým pochodem.

Beseda s lesníkem, čištění hnízdní budky a jarní Klenice

V podkroví knihovny jsme se sešli s panem Soběslavem – lesníkem a myslivcem. Děti se dověděly mnoho zajímavostí o zvěři, která žije v našich lesích, o plemenech loveckých psů, o stromech v lese. Pan Soběslav dětem ukázal různé shozy, zuby divočáka a také různé typy nábojů, které myslivci používají k odlovu zvěře. Vysvětlil dětem, která zvěř se loví, kdy a jakým způsobem. Povídali jsme si o tom, jak se lesník stará o stromy v lese a myslivec o zvěř a jak to všechno spolu souvisí. Děti si vyzkoušely dalekohled. Zopakovali jsme si informace o tetřívkovi, které jsme se dověděli v Krkonoších a děti přemýšlely, jací podobní ptáci žijí v našem prostředí (bažant, koroptev, křepelka…). Po zajímavé besedě jsme vyběhli do přírody, k domu s pečovatelskou službou. Děti si zkusily zacvičit na posilovacích strojích, pak jsme sešli ke Klenici a vyčistili jsme hnízdní budku, umístěnou na javoru blízko koupaliště. Úspěšně v ní  loni hnízdily sýkory. Prohlédli jsme si důkladně materiál, který ptáci použili ke hnízdění: suchou trávu, mechy, chlupy a peří.
Procházku kolem řeky jsme využili k soutěži o nejdelší rákos. Překvapivě vyhrál nejmenší člen výpravy. Zbytek času děti trávily stavěním hrází z klacků, listí a trávy.

Schůzka společná na Rohatsko

27. 4. jsme se vydali s 25 dětmi na Rohatsko, k tůňkám, podívat se na čolky a další živočichy. Děti vytvořily skupinky a zapisovaly všechny živé tvory, které se nám podařilo vidět a určit. Byla jich celá řada. Od čolků obecných přes larvy vážky a potápníka, chrostíky, vírníka až po motýly, chrobáka, pavouky a mandelinky topolové.
Při zpáteční cestě jsme obdivovali květy přesliček rolních a pletli jsme věnce z pampelišek. O pár dní později se Pavle s jejími dětmi podařilo v tůňkách odlovit čolka velkého.