Studánka a tůňky „Na Horách“ (Rohatsko)

Na konci léta 2015 uzrálo rozhodnutí založit pro děti z místní ZŠ přírodovědný kroužek. Našim cílem je pobývat v přírodě, která nás obklopuje, učit se ji poznávat a chránit ji. Získat vztah ke krajině, kde jsme doma. Navázali jsme úzkou spolupráci se sousední obcí Rohatsko ohledně dlouhodobé péče o tamní studánku a starý pískový lom. Stará pískovna se svého času mohla chlubit množstvím druhů obojživelníků, některých velmi vzácných (mlok skvrnitý, ropucha krátkonohá, čolek obecný, velký a horský…). I po letech zde najdeme spoustu žabích obyvatel. Tenhle kousek krajiny domova zvaný Na Horách má své kouzlo.

O studánce Na Horách málokdo věděl. Byla pěkně schovaná! Špatně přístupná, ve svažitém jílovitém terénu, obrostlá lesem. Teď ji snadno objevíte, když z asfaltky odbočíte na hranici louky a křoví doprava. Najdete malý můstek z dubových kulatinek a cestičku do kopce, vysypanou kamením, která vede až k prameni. Ve svahu nad studánkou jsou složené velké kameny, kterými se na jaře obloží přímé okolí prameniště.

V dubnu 2016 jsme s dětmi z kroužku osázeli vhodnými beztrnnými keři a stromky, které ponesou jedlé plody (líska, muchovník, dřín, červený a černý rybíz, mišpule, arónie…).

V průběhu prací (financovaných a prováděných obcí Rohatsko) jsme zjistili, že studánka vlastně nemá jméno. Proto vznikla hlasovací anketa o nejhezčí název pro ni a o jejím průběhu a vyhodnocení se můžete dočíst v Bousováku 2/2016.

A jak se ke studánce dostanete? Z Dolního Bousova zamíříte směrem na Bakovku, minete zadní hřbitovní branku a jerlín, který nedávno slavil stoleté výročí (byl vysazen po rozšíření hřbitova v roce 1915.) Přejdete koleje a za nimi se vydáte cestou doleva a dolů. Půjdete příjemnou polňačkou až k OÚ na Rohatsku. Projdete obcí k obchodu se smíšeným zbožím, poté se dáte první odbočkou vpravo. Můžete se pokochat pohledem na soustavu malých rybníčků, potom opět překonáte železniční trať a cesta vás povede do mírného kopce. Minete zvoničku, rybník Kyselák a přiblížíte se lesíku Na Horách. Tam, kde končí poslední louka a začíná pás křovin, sejdete ze silnice a jste nedaleko cíle. Určitě vás při putování zaujme řada zajímavých dřevořezeb. Vytváří je velmi zdařile pan Pilař z Rohatska. Krásně podtrhují kolorit zdejší krajiny. Pro zpáteční cestu můžete zvolit druhou trasu. U Kyseláku a zvoničky zahnete doleva, přijdete k dřevěnému rozcestníku, kde vám moudrá sova napoví, kudy k Bousovu. Vede tam jediná široká polní cesta, takže bloudění je vyloučené. Vyjdete u železničního přejezdu V Lipkách. Výlet je dlouhý asi 6 km, když počítáme cestu tam i zpět. Je velmi příjemné, že cestou skoro nepotkáte auto, dá se úspěšně absolvovat s dětmi i s kočárkem, který snese mírné terény.

Studánka Na Horách se nachází u nově vyznačené naučné stezky „Okolo Klenice za hrou a poučením“ a je jí věnována celá jedna naučná tabule.

Studánka Na HoráchČlánek o tůňkách nad Rohatskem – Boleslavský deník 2.11.2016