Beseda s lesníkem, čištění hnízdní budky a jarní Klenice

V podkroví knihovny jsme se sešli s panem Soběslavem – lesníkem a myslivcem. Děti se dověděly mnoho zajímavostí o zvěři, která žije v našich lesích, o plemenech loveckých psů, o stromech v lese. Pan Soběslav dětem ukázal různé shozy, zuby divočáka a také různé typy nábojů, které myslivci používají k odlovu zvěře. Vysvětlil dětem, která zvěř se loví, kdy a jakým způsobem. Povídali jsme si o tom, jak se lesník stará o stromy v lese a myslivec o zvěř a jak to všechno spolu souvisí. Děti si vyzkoušely dalekohled. Zopakovali jsme si informace o tetřívkovi, které jsme se dověděli v Krkonoších a děti přemýšlely, jací podobní ptáci žijí v našem prostředí (bažant, koroptev, křepelka…). Po zajímavé besedě jsme vyběhli do přírody, k domu s pečovatelskou službou. Děti si zkusily zacvičit na posilovacích strojích, pak jsme sešli ke Klenici a vyčistili jsme hnízdní budku, umístěnou na javoru blízko koupaliště. Úspěšně v ní  loni hnízdily sýkory. Prohlédli jsme si důkladně materiál, který ptáci použili ke hnízdění: suchou trávu, mechy, chlupy a peří.
Procházku kolem řeky jsme využili k soutěži o nejdelší rákos. Překvapivě vyhrál nejmenší člen výpravy. Zbytek času děti trávily stavěním hrází z klacků, listí a trávy.