Schůzka – Domousnice – starší děti

Dnes jsme byli se skupinkou dvanácti dětí v Domousnicích podívat se na orchideje. https://photos.app.goo.gl/s4usc45W6eYNHUAF7
Na lokalitě rostly a kvetly všechny druhy: okrotice, vemeník, bradáček, vstavač nachový i hlístník hnízdák. Cestou jsme viděli kvetoucí krtičník, dokvétající konvalinky a na lokalitě také spoustu medovníku meduňkolistého. Po cestě k lesu jsme natrefili na pářící se slepýše.

Schůzka starší děti – Rohatsko

V pátek 14. 2. jsme za proměnlivého počasí vyrazili na Rohatsko ke studánce a tůňkám. Vyčistili jsme dvě hnízdní budky po úspěšném hnízdění. Jeden sýkorník měl poškozená dvířka, proto jsme jej vyměnili za nový. Starý sýkorník si vzal jeden šikovný chlapec domů, že ho opraví a vyvěsí v Bechově.  Kluci byli velmi šikovní v práci se žebříkem, kladívkem a ostatními nástroji. Lenka měla připravené aktivity s kartičkami obojživelníků a jejich snůšek. Potom jsme se vydali k tůňkám. Vzhledem k teplému počasí jsme vyhlíželi skokany štíhlé nebo jiné žabky, ale ještě vidět nebyli. I u tůněk jsme vyvěsili jednu novou hnízdní budku.

Schůzka starší děti-Ekocentrum Zahrada

Dnes jsme vyrazili do Ekocentra Zahrada v Mladé Boleslavi se staršími dětmi. Stejný výlet jsme absolvovali o týden dříve i s menšími dětmi, ale nyní bylo o poznání tepleji. Vlak nás dovezl před Bondy a odtud jsme se pěšky vydali do Zahrady. Tam nás již očekávala paní chovatelka Zuzka, která nás areálem provedla. Děti byly opravdu pozorné a hodné, a tak jsme toho stihli spoustu vidět a poznat. Nejdéle jsme se zdrželi v pavilonu u plazů a obojživelníků, hezkým zážitkem bylo i krmení morčat. Méně hezkým zážitkem bylo, když tatáž přemnožená morčata ležela v jiných klecích jako potrava pro dravce. Fretka Fredy se opět nechala všemi obdivovat a chycený šváb nám ukázkově předvedl vrčení, které vydává, když je ve stresu. Děti zaujaly i téměř zralé citrusy a fíky ve skleníku a nejraději by je otrhaly. Na závěr jsme si pochutnali v kavárničce na oplatkách a hbitým tempem vyrazili zpět. Ve vlaku si děti krátily čas přírodními „motanicemi“.

Schůzka starší děti

Prvního listopadu se sešlo 13 dětí na „stopovací“ schůzku. Od koupaliště k Červenskému rybníku bylo na trase pečlivě schováno 6 úkolů s přírodovědnou tématikou (určování plodů rostlin, listů tří druhů javoru, polodrahokamů, určování požerků, peří strakapouda, sojky a kachny, vyplnění pracovního listu zaměřeného na plody stromů). Na sedmém stanovišti děti objevily poklad-krabici bonbónů. Posilnili jsme se teplým čajem a prozkoumali jsme obnažený břeh rybníka, který se chystá na výlov. Našli jsme několik ulit a lastur. Na břehu pak velké množství lišejníku-pukléřky islandské. Na zpáteční cestě jsme si u tabule s kapřím tělem zopakovali rybí anatomii. Naši malí rybáři vnesli zajímavé téma: proč dravé ryby nemají plynový měchýř? Samozřejmě jej při svém způsobu života nepotřebují. Ale zeptáme se při zítřejším výletu do střehomských sádek pana porybného.

 

Schůzka starší děti – štěrkopískovna Obruby

V pátek 4. 10. jsme se vydali na průzkum bývalé štěrkopískovny v Obrubech. V Přepeřích se k nám přidal přírodovědec pan Preisler. Poutavě dětem vyprávěl o dobách, kdy tudy protékala řeka Jizera a nanesla vrstvy jílu a písku, ve kterých lze nalézt kameny až od Železného Brodu nebo Nové Paky. Potom už všechny opanovala lovecká vášeň a pan Preisler byl v neustálém obležení tazatelů, co že to vlastně našli… Výsledek nás všechny příjemně překvapil: acháty, chalcedony, křišťály, červené i zelené jaspisy, karneoly. Na jednom kamínku dokonce i zkamenělé rostlinky. Také počasí nám přálo, bylo chladno, pod mrakem, ale rozpršelo se až těsně po návratu z výpravy.

Výlet do jarního lesa na Vlčím Poli – schůzka starší děti

Opět jeden jarní slunečný den!
Vydali jsme se pěšky do Vlčího Pole, rozdělili jsme se do dvou skupin a každá si vzala na starosti sběr odpadků po své straně příkopu u silnice. Od tabule Dolní Bousov po tabuli Vlčí Pole jsme nasbírali cca 8 pytlů odpadu: zbytky plastů, plechovky, 2 pneumatiky, pytle, kelímky a obaly od jídel, chomáče plastových provázků, plastové lahve a velké množství zelených lahví od vína.
Cestou jsme objevili kvetoucí devětsil lékařský, dva mrtvé strnady a jednoho živého slepýše. V lese pak množství skokanů hnědých a ropuch obecných. Viděli jsme dokvétající bledule a lýkovce, kvetoucí podléšky a lesní polom po vichřici. Podle tabulky s obrázky semenáčků stromů jsme se v lese snažili najít semenáčky a tipovat, jakému druhu stromu patří.
Zpátky do DB jsme přijeli autobusem před čtvrtou hodinou.