Výlet do jarního lesa na Vlčím Poli – schůzka starší děti

Opět jeden jarní slunečný den!
Vydali jsme se pěšky do Vlčího Pole, rozdělili jsme se do dvou skupin a každá si vzala na starosti sběr odpadků po své straně příkopu u silnice. Od tabule Dolní Bousov po tabuli Vlčí Pole jsme nasbírali cca 8 pytlů odpadu: zbytky plastů, plechovky, 2 pneumatiky, pytle, kelímky a obaly od jídel, chomáče plastových provázků, plastové lahve a velké množství zelených lahví od vína.
Cestou jsme objevili kvetoucí devětsil lékařský, dva mrtvé strnady a jednoho živého slepýše. V lese pak množství skokanů hnědých a ropuch obecných. Viděli jsme dokvétající bledule a lýkovce, kvetoucí podléšky a lesní polom po vichřici. Podle tabulky s obrázky semenáčků stromů jsme se v lese snažili najít semenáčky a tipovat, jakému druhu stromu patří.
Zpátky do DB jsme přijeli autobusem před čtvrtou hodinou.

Čištění budek na Rohatsku – starší děti

Dnes jsme se vydali na Rohatsko, kde jsme měřili průtok studánky Na Horách. Naměřili jsme 140 ml za vteřinu. U tůněk pro obojživelníky byl ještě led, ale pod hladinou jsme zahlédli i prvního hnědého skokana. Zkontrolovali jsme tři hnízdní budky, ve dvou jsme zaznamenali úspěšné hnízdění z loňského roku.
Cestou zpátky jsme posbírali po trase NS dva velké pytle odpadků. Kuriozitou byl nález velkého bílého bagu po osivu, zpuchřelého lampiónu štěstí nebo zbytků po silvestrovských ohňostrojích. Děkujeme městu Dolnímu Bousovu za odvoz a likvidaci nalezeného odpadu.

Čištění budek ve Slavičím háji – starší děti

Dnes bylo sice slunečno, ale po deštích chladno. Šli jsme kolem Pískováku, na kterém jsme pozorovali kachny, labutě a nutrie, do Slavičího háje. Cestou jsme si půjčili žebřík od zahradníka pana Kverka, abychom mohli vyčistit hnízdní budky. Ve dvou polobudkách se hnízdění nekonalo, dva sýkorníky jsme vyčistili po sršních, ve dvou sýkornících se nehnízdilo a dva byly naopak loni úspěšně obsazené. Chválíme kluky z Bechova, kteří chodí k hasičům. Uměli úplně samozřejmě zacházet se žebříkem, byli rychlí, obratní i opatrní. :-)
Po vyčištění budek jsme se věnovali pamětní hře: Děti jednotlivě chodily po stezce, kde byly umístěny obrázky dvanácti ptáků. Poté měli zapsat na papír, na kolik si vzpomněli názvů. Kamenem úrazu se stal sameček pěnkavy obecné, téměř všechny děti se domnívaly, že se jedná o červenku. Po pamětní hře měly děti za úkol najít poklad podle hádanky. Další v pořadí byla soutěž o nejdelší rákos. V poklidu jsme si všichni užili slunečné páteční odpoledne.

Schůzka starší děti – Červeňák a mravenci

Dnes jsme se skupinou starších dětí obešli Bakovku a kolem ohrady s koňmi jsme oklikou došli ke splavu Červenského rybníka. Bylo už po výlovu. Sešli jsme na písčitý kraj rybníka a hledali jsme ulity okružáků, plovatek, bahenek a škeblí. Některé škeble jsme našli ještě živé, ty jsme odnesli do vody. Na jedné škebli se držela živá chobotnatka rybí. Objevili jsme množství drobných mrtvých rybek, a tak jsme si mohli důkladně prohlédnout štiku, okouna nebo candáta.
Vyprávěli jsme si o podzimních změnách listí, o černé skvrnitosti javorů. Někteří vyzkoušeli, jak chutná trnka. Zlatým hřebem schůzky byla návštěva u chlapce, který doma chová mravence. Děti velmi zaujal jeho výklad a měly spoustu otázek.

Schůzka starší děti

Dnes jsme se vydali čistit hnízdní budky na trase NS Krajinou Červenského rybníka. Pozorovali jsme labutě, které unesla i slabá vrstva ledu na rybníce. Děti se vydržely dlouhou dobu bavit tím, že na led házely různě silné klacky a pozorovaly vzduchové bubliny, vznikající proražením ledu, jak rychle putují ke břehu.

Cestou jsme viděli kvetoucí sněženky a první trsy česnekové trávy. Ve všech kontrolovaných budkách se úspěšně hnízdilo. Dokonce v jedné z budek byla opuštěná letošní snůška šesti sýkorčích vajíček. Nejspíš díky zvláštně teplému lednu, se sýkorky odhodlaly hnízdit dřív, pak ale přišly mrazy a byly nucené snůšku opustit. V budce na borovici se po sýkorkách usadil velký křižák, aby tu přečkal zimu.

Ještě jsme si zkusili určovat stopy zvěře podle nového kapesního klíče a děti dostaly domů pracovní list. Někteří nesli celou zpáteční cestu velké kusy ztrouchnivělé vrby, jiní nezbytný žebříček a také dva pytle odpadků, které jsme po trase sesbírali.