Schůzka starší děti-Ekocentrum Zahrada

Dnes jsme vyrazili do Ekocentra Zahrada v Mladé Boleslavi se staršími dětmi. Stejný výlet jsme absolvovali o týden dříve i s menšími dětmi, ale nyní bylo o poznání tepleji. Vlak nás dovezl před Bondy a odtud jsme se pěšky vydali do Zahrady. Tam nás již očekávala paní chovatelka Zuzka, která nás areálem provedla. Děti byly opravdu pozorné a hodné, a tak jsme toho stihli spoustu vidět a poznat. Nejdéle jsme se zdrželi v pavilonu u plazů a obojživelníků, hezkým zážitkem bylo i krmení morčat. Méně hezkým zážitkem bylo, když tatáž přemnožená morčata ležela v jiných klecích jako potrava pro dravce. Fretka Fredy se opět nechala všemi obdivovat a chycený šváb nám ukázkově předvedl vrčení, které vydává, když je ve stresu. Děti zaujaly i téměř zralé citrusy a fíky ve skleníku a nejraději by je otrhaly. Na závěr jsme si pochutnali v kavárničce na oplatkách a hbitým tempem vyrazili zpět. Ve vlaku si děti krátily čas přírodními „motanicemi“.

Schůzka starší děti

Prvního listopadu se sešlo 13 dětí na „stopovací“ schůzku. Od koupaliště k Červenskému rybníku bylo na trase pečlivě schováno 6 úkolů s přírodovědnou tématikou (určování plodů rostlin, listů tří druhů javoru, polodrahokamů, určování požerků, peří strakapouda, sojky a kachny, vyplnění pracovního listu zaměřeného na plody stromů). Na sedmém stanovišti děti objevily poklad-krabici bonbónů. Posilnili jsme se teplým čajem a prozkoumali jsme obnažený břeh rybníka, který se chystá na výlov. Našli jsme několik ulit a lastur. Na břehu pak velké množství lišejníku-pukléřky islandské. Na zpáteční cestě jsme si u tabule s kapřím tělem zopakovali rybí anatomii. Naši malí rybáři vnesli zajímavé téma: proč dravé ryby nemají plynový měchýř? Samozřejmě jej při svém způsobu života nepotřebují. Ale zeptáme se při zítřejším výletu do střehomských sádek pana porybného.

 

Schůzka starší děti – štěrkopískovna Obruby

V pátek 4. 10. jsme se vydali na průzkum bývalé štěrkopískovny v Obrubech. V Přepeřích se k nám přidal přírodovědec pan Preisler. Poutavě dětem vyprávěl o dobách, kdy tudy protékala řeka Jizera a nanesla vrstvy jílu a písku, ve kterých lze nalézt kameny až od Železného Brodu nebo Nové Paky. Potom už všechny opanovala lovecká vášeň a pan Preisler byl v neustálém obležení tazatelů, co že to vlastně našli… Výsledek nás všechny příjemně překvapil: acháty, chalcedony, křišťály, červené i zelené jaspisy, karneoly. Na jednom kamínku dokonce i zkamenělé rostlinky. Také počasí nám přálo, bylo chladno, pod mrakem, ale rozpršelo se až těsně po návratu z výpravy.

Výlet do jarního lesa na Vlčím Poli – schůzka starší děti

Opět jeden jarní slunečný den!
Vydali jsme se pěšky do Vlčího Pole, rozdělili jsme se do dvou skupin a každá si vzala na starosti sběr odpadků po své straně příkopu u silnice. Od tabule Dolní Bousov po tabuli Vlčí Pole jsme nasbírali cca 8 pytlů odpadu: zbytky plastů, plechovky, 2 pneumatiky, pytle, kelímky a obaly od jídel, chomáče plastových provázků, plastové lahve a velké množství zelených lahví od vína.
Cestou jsme objevili kvetoucí devětsil lékařský, dva mrtvé strnady a jednoho živého slepýše. V lese pak množství skokanů hnědých a ropuch obecných. Viděli jsme dokvétající bledule a lýkovce, kvetoucí podléšky a lesní polom po vichřici. Podle tabulky s obrázky semenáčků stromů jsme se v lese snažili najít semenáčky a tipovat, jakému druhu stromu patří.
Zpátky do DB jsme přijeli autobusem před čtvrtou hodinou.

Čištění budek na Rohatsku – starší děti

Dnes jsme se vydali na Rohatsko, kde jsme měřili průtok studánky Na Horách. Naměřili jsme 140 ml za vteřinu. U tůněk pro obojživelníky byl ještě led, ale pod hladinou jsme zahlédli i prvního hnědého skokana. Zkontrolovali jsme tři hnízdní budky, ve dvou jsme zaznamenali úspěšné hnízdění z loňského roku.
Cestou zpátky jsme posbírali po trase NS dva velké pytle odpadků. Kuriozitou byl nález velkého bílého bagu po osivu, zpuchřelého lampiónu štěstí nebo zbytků po silvestrovských ohňostrojích. Děkujeme městu Dolnímu Bousovu za odvoz a likvidaci nalezeného odpadu.

Čištění budek ve Slavičím háji – starší děti

Dnes bylo sice slunečno, ale po deštích chladno. Šli jsme kolem Pískováku, na kterém jsme pozorovali kachny, labutě a nutrie, do Slavičího háje. Cestou jsme si půjčili žebřík od zahradníka pana Kverka, abychom mohli vyčistit hnízdní budky. Ve dvou polobudkách se hnízdění nekonalo, dva sýkorníky jsme vyčistili po sršních, ve dvou sýkornících se nehnízdilo a dva byly naopak loni úspěšně obsazené. Chválíme kluky z Bechova, kteří chodí k hasičům. Uměli úplně samozřejmě zacházet se žebříkem, byli rychlí, obratní i opatrní. :-)
Po vyčištění budek jsme se věnovali pamětní hře: Děti jednotlivě chodily po stezce, kde byly umístěny obrázky dvanácti ptáků. Poté měli zapsat na papír, na kolik si vzpomněli názvů. Kamenem úrazu se stal sameček pěnkavy obecné, téměř všechny děti se domnívaly, že se jedná o červenku. Po pamětní hře měly děti za úkol najít poklad podle hádanky. Další v pořadí byla soutěž o nejdelší rákos. V poklidu jsme si všichni užili slunečné páteční odpoledne.

Schůzka starší děti – Červeňák a mravenci

Dnes jsme se skupinou starších dětí obešli Bakovku a kolem ohrady s koňmi jsme oklikou došli ke splavu Červenského rybníka. Bylo už po výlovu. Sešli jsme na písčitý kraj rybníka a hledali jsme ulity okružáků, plovatek, bahenek a škeblí. Některé škeble jsme našli ještě živé, ty jsme odnesli do vody. Na jedné škebli se držela živá chobotnatka rybí. Objevili jsme množství drobných mrtvých rybek, a tak jsme si mohli důkladně prohlédnout štiku, okouna nebo candáta.
Vyprávěli jsme si o podzimních změnách listí, o černé skvrnitosti javorů. Někteří vyzkoušeli, jak chutná trnka. Zlatým hřebem schůzky byla návštěva u chlapce, který doma chová mravence. Děti velmi zaujal jeho výklad a měly spoustu otázek.

Schůzka starší děti

Dnes jsme se vydali čistit hnízdní budky na trase NS Krajinou Červenského rybníka. Pozorovali jsme labutě, které unesla i slabá vrstva ledu na rybníce. Děti se vydržely dlouhou dobu bavit tím, že na led házely různě silné klacky a pozorovaly vzduchové bubliny, vznikající proražením ledu, jak rychle putují ke břehu.

Cestou jsme viděli kvetoucí sněženky a první trsy česnekové trávy. Ve všech kontrolovaných budkách se úspěšně hnízdilo. Dokonce v jedné z budek byla opuštěná letošní snůška šesti sýkorčích vajíček. Nejspíš díky zvláštně teplému lednu, se sýkorky odhodlaly hnízdit dřív, pak ale přišly mrazy a byly nucené snůšku opustit. V budce na borovici se po sýkorkách usadil velký křižák, aby tu přečkal zimu.

Ještě jsme si zkusili určovat stopy zvěře podle nového kapesního klíče a děti dostaly domů pracovní list. Někteří nesli celou zpáteční cestu velké kusy ztrouchnivělé vrby, jiní nezbytný žebříček a také dva pytle odpadků, které jsme po trase sesbírali.