Výlet za sněhem do Horního Maršova

Ráno v sobotu 9. 2. jsme se setkali v Sobotce, natěšení na hory a sníh. Velká zavazadla a boby nám vezli tam i zpátky ochotní rodiče v dodávce, za což ještě jednou moc děkujeme! Cesta do hor byla přece jen dlouhá, tak jsme si ji zpestřovali hrou na hádání zvířátek. Do Maršova jsme dorazili bez větších problémů podle plánu. Následovala petrželová polévka a špagety k obědu. Po chvilce odpočinku jsme se ustrojili a konečně vyrazili do přírody a na sníh! I přes oblevu, která nastala také na horách (teplota kolem 1 stupně), tu bylo sněhu plno – kdo sešel z cesty, zapadl (podle velikosti po kolena či po pás:-)). Výstup na vrchol Rýchory (1001 m) nám trval přibližně dvě a půl hodiny a hodně členů naší výpravy si sáhlo na dno svých možností. Jak jsme se blížili k cíli, hora se na krátkou dobu ocitla v mlžném oparu – tak jsme si s dětmi povídali, jak je jednoduché v takovém počasí v horách zabloudit. Počasí však bylo proměnlivé, chvílemi se dalo zahlédnout modré nebe a mraky, které po obloze doslova letěly. Na Rýchorské boudě bylo tolik sněhu, že děti sjížděly po její střeše na bobech. Výhled byl podivuhodný, slunce ozařovalo vzdálené vrcholky červenou barvou. Čekalo nás překvapení v podobě bílého poníka, který se tu volně procházel. Po svačině jsme se připravili k sestupu či sjezdu. Čtyřkilometrovou trasu, kterou jsme poctivě vyšlapali nahoru, jsme si mohli za odměnu sjet dolů. Sjíždělo se po etapách: Děti jsme pouštěli po krátkých časových intervalech, aby do sebe nenarazily a po určitých úsecích jsme počkali, až bude sestava opět kompletní. Na večeři jsme dorazili až za tmy. Byla pomazánka z červené řepy na pečivo nebo chléb a buřt guláš. Komu nechutnalo, vzal si ovoce. Večer jsme věnovali sušení mokrého oblečení a obuvi, povlékání postelí a také jsme nezapomněli na trochu ekologie: Děti shlédly krátký film o krásách Krkonoš a potom v týmech zkoušely zhodnotit své znalosti v poznávání místních živočichů a rostlin. Dověděli jsme se mnoho zajímavého například o tetřívkovi obecném – čím se živí, jak přežije zimu v Krkonoších a proč mu škodí, když lyžaři jezdí mimo vyznačené cesty.
V neděli jsme posnídali vánočku s máslem a marmeládou a vydali jsme se opět ven. Tentokrát jsme šli jen do blízkého lesa, kde se děti věnovaly zkoumání čistoty prostředí pomocí lišejníků. Jedné skupince se podařilo objevit i „vousatý“ lišejník, který je na znečištění nejvíce citlivý. Čas zbyl i na bobování na malém kopečku. Po výborném obědě (hrachová polévka, karbanátky s bramborovou kaší a salát) si děti nakoupily ve fair trade obchůdku drobnosti (nejoblíbenějším artiklem byla dřevěná vařečka). Potom následovalo rovnání, hledání a balení věcí a v 15 hodin jsme plni dojmů opouštěli Horní Maršov. Každý z nás jistě bude dlouho vzpomínat…

Výlet do České květnice v Markvarticích

Mimořádně v pátek jsme se vydali na výlet do Markvartic, na Českou květnici. Jako loni nám pan Ing. Bradna při projížďce traktorem na valníku vyprávěl o rostlinách, které jsme na polích viděli. Rostly tu různé bylinky: řepík, dobromysl, mateřídouška, všedobr. Také okrasné rostliny: vysoké nebezpečné třemdavy, hvozdíky, jestřábníky, různé druhy kosatců včetně sibiřských a písečných, lilie cibulkonosné, smolničky, různé druhy růží včetně galské.

Po prohlídce polností jsme si prohlédli ještě nádherné květinové vazby, které nachystaly z místních květin děvčata z litomyšlské zahradnické školy pro zdejší kostel. Nahlédli jsme opět i do blízké kostnice.
V chalupě byla přichystaná velmi pěkná výstava travin, bylin, jedovatých rostlin ap.
Zlatým hřebem celého odpoledne bylo opékání trdelníků na klaccích nad ohněm. Kdo chtěl, mohl ochutnat i placky s povidly.

Za orchidejemi Mladoboleslavska II.

3. 6. 2017 jsme se vydali na výlet, při kterém jsme cestovali po okrese a prohlédli jsme si zajímavé lokality s orchidejemi a masožravými rostlinami. Začali jsme prohlídkou Přírodní památky Křižánky, je zde rozlehlá louka, kde roste šest druhů orchidejí (několik druhů prstnatců, bradáček vejčitý, vemeník dvoulistý). Mimo orchideje zde najdeme i hadí mord nízký, několik druhů suchopýrů, zajímavé druhy trav a v září tu kvete dokonce hořec hořepník.

Pokračovali jsme na Loučeňské rybníčky, tam jsme uviděli vodní plochy porostlé kvetoucím lakušníkem. Mezi rostlinami plavala užovka obojková a v čisté vodě byl vidět utopený brouk roháč. V jiném rybníčku byli vidět raci, dokonce i za slunečného dne. Jednoho uhynulého jsme si vyfotili (ten jediný byl ochotný pózovat:-)). Okolí tohoto rybníčku bylo porostlé tučnicemi, masožravými rostlinkami, které kořist lapají listy. Právě dokvétaly… V dalších rybníčcích byla vzácná řasa parožnatka a masožravá žlutě kvetoucí bublinatka. Ta do drobných vzduchových bublinek lapá mikroskopický plankton.

Další zastávkou byl oběd v Loučeňské pizzérii, který se trochu protáhnul, protože nás bylo 45. Poslední zastávkou byly Struhy. Krajem pole jsme došli za rybník, kde dokvétaly prstnatce pleťové a kvést se chystaly kruštíky bahenní. Podél rybníku vede zajímavá naučná stezka.

Při zpáteční cestě jsme měli nedobrovolnou přestávku v Řitonicích, protože se rozbil autobus. Ale pan řidič zanedlouho závadu opravil vypůjčeným kusem drátu, takže jsme mohli pokračovat v cestě domů. Při závěrečném testu znalostí mnozí obdrželi pěkné materiály s přírodovědnou tématikou. I přes značné vedro jsme si výlet pěkně užili.

Soutěž Zlatý list v Prachově

Soutěž Zlatý list měla původně proběhnout v pátek 28.4., ale byla přeložena už na 21.4. Na schůzce 12.4. jsme dětem připravily nácvik Zlatého listu „nanečisto“, aby přibližně věděly, co soutěž obnáší. Hlavní témata letošního základního kola jsme rozpracovaly a dali na školní nástěnku.
V pátek 21. 4. jsme vyrazili v 7.53 vlakem do Sobotky, odtud jsme pokračovali autobusem do Jičína. Tam s námi měl počítat zvláštní autobus, který byl vypravený z Jičína do Prachova právě kvůli soutěži. Viděli jsme ho odjíždět…musel se pro nás pak vrátit a začátek soutěže tak pro nás byl trochu hektický.
Soutěžili jsme v kategoriích – nejmladší (školka až 3.třída) a mladší (4.-6.třída). S tím, že mohly v týmech soutěžit i mladší děti, ale ne starší. Týmy tvořily dvě skupinky po třech dětech a body se jim sčítaly. Týmy jsme dávali dohromady cestou, protože dvě děti onemocněly a nejely…
Soutěžní týmy absolvovaly trať dlouhou 2 km a na stanovištích ověřovaly své znalosti z geologie, batrachologie (obojživelníci), herpetologie (plazi), botaniky, dendrologie (stromy). Součástí byly i poznávačky rostlin, stromů a hornin. Započítávaly se body také za „práci pro přírodu“: děti měly povídat o tom, jak v kroužku přírodě pomáháme (tvorba a údržba hnízdních budek, přikrmování ptactva v zimě, péče o Hořečkovou loučku, sázení stromů a keřů na Rohatsku, úklidy, besedy s odborníky atd.). V kategorii nejmladších jsme se umístili na druhém místě a v kategorii mladších ve velké konkurenci na krásném třetím místě, přičemž nám druhé místo uteklo o pouhého půl bodu!
Pro děti to byl velký úspěch, byly moc šikovné a zaslouží velkou pochvalu!
Po soutěži jsme absolvovali komentovanou prohlídku Muzea přírody Českého ráje a krásné přilehlé zahrady, která je věnovaná obojživelníkům a plazům, na které se zde specializují. Kroužek se zapojil i do výtvarné soutěže organizované muzeem. Výsledky budou až v červnu. Po zakoupení suvenýrů jsme šli procházkou skalami do Rumcajsovy jeskyně. Po prima večeři (pizza z Jičína) jsme se už chystali ke spánku v ubytovně. Byla tam opravdu velká zima, ale naštěstí jsme měli spacáky a všem bylo teplíčko. Ráno po snídani jsme se vydali Prachovskými skalami do Mladějova na vlak, ušli jsme něco přes 8 km, a to i naši nejmladší předškoláci!
Kromě nezapomenutelných zážitků jsme si odnášeli i pexesa, propagační materiály, omalovánky a pohledy s obojživelníky.
Pokud by se vám zdálo fotek v galerii málo, naleznete další fotky od organizátorů soutěže zde

Výlet do Vlastivědného muzea v České Lípě

V sobotu 8.4.2017 se nás dvacet vydalo na výlet do Vlastivědného muzea v České Lípě, které se nachází v komplexu bývalého augustiniánského kláštera. Cesta vlakem rychle utekla. V muzeu už nás čekala paní průvodkyně, která dětem rozdala pracovní listy. Děti poznávaly ptačí siluety, ptačí hlasy, vycpané exponáty. Zkusily si sestavit ptačí hnízdo z rostlinného materiálu pinzetou. Z obřího puzzle si mohly postavit tři zvířecí motivy.
Prohlédli jsme si pozorně moc pěkné expozice zkamenělin, kamenů, cizokrajných zvířat, hmyzu a všech živočišných druhů žijících v okolí České Lípy. Zvláště nás zaujaly vycpaniny ptactva: z našich druhů např.: mandelík hajní, bukač velký, z cizokrajných třeba mnoho druhů kolibříků, vyhynulý australský blboun nejapný atp. Zjistili jsme, jak je ve skutečnosti „velký“ kulíšek nejmenší. Vyfotili jsme se s exempláři divokých prasat a vlkem. V muzeu mají také živá zvířátka, například různé druhy švábů, pavouků, hadů nebo želv.
Další část expozic se věnovala řemeslům našich předků: soukenictví, kovářství, výrobě a tisku kartounu, ševcovství, nábytkářství… Mohli jsme si vyzkoušet hru na skleněnou harmoniku a poslechnout si mistrovskou hru orchestrionu.
Najedli jsme se v klášterních zahradách poblíž muzea a pak jsme ještě nakoupili turistické známky a pohledy. Cestou k nádraží jsme si prohlédli to, co zbylo ze středověkého vodního hradu Lipý ze 13.století, letohrádek Červený dům a blízkou budovu textilního muzea.
Cesta domů byla už náročnější, hlavně kvůli přetopenému vlaku. Všichni jsme se plní dojmů vraceli domů.

Naučnou stezkou Okolo Klenice

V neděli 26.3.2017 se u nádraží v Dolním Bousově sešlo téměř 50 zájemců o komentovanou prohlídku naučné stezky Okolo Klenice. Vedoucí výpravy byla Pavla Bartková, která se v loňském roce na vytváření naučné stezky významně podílela. Děti stezkou navíc provází i zajíc Lek, který má pro ně na každé tabuli několik úkolů. Mezi účastníky byly děti z našeho kroužku, členové ČSOP Klenice i zájemci z řad veřejnosti, kteří se o akci dozvěděli například z Boleslavského deníku. Pokračovat ve čtení „Naučnou stezkou Okolo Klenice“

Vánoční výlet do Ekocentra Huslík a ZOO Chleby 17.12.2016

Dnes byla mrazivá sobota, přesto jsme vyrazili na plánovaný výlet do ekocentra a záchranné stanice v Huslíku u Poděbrad a do ZOO ve Chlebech. Sešlo se nás 31 dětí a 7 dospělých. Pokračovat ve čtení „Vánoční výlet do Ekocentra Huslík a ZOO Chleby 17.12.2016“

Výlet Sobotka-Střehom-Libošovice 26.11.2016

Sobotní výlet do střehomských sádek a Plakánku, který Přírodovědný kroužek z Dolního Bousova podnikl 26.11. 2016, měl velmi nezvyklý průběh. Na vysokém topolu před Střehomí jsme objevili dravce, který uvízl za křídlo. Chvíli se snažil mávat křídly a osvobodit se, pak jen odpočíval, a tak pořád dokola. Bez pomoci by pomalu umíral, a to bychom s dětmi přece nedopustili! Nejlepší řešení (které nám poradili na Správě CHKO Český ráj) bylo zavolat na ústředí hasičům, kteří mají techniku na práci ve výškách. Brzy po našem telefonátu přijeli hasiči z Mnichova Hradiště i Mladé Boleslavi.

Pak už šlo všechno rychle a osvobozený pták byl brzy dole v bezpečí. Ve spolupráci s přivolaným ornitologem panem Kverkem jsme zjistili, že se jedná o káni lesní (Buteo buteo). Zachytila se rybářským vlascem za pařát a letky na křídlech. Druhý konec vlasce se pevně zaklínil na stromě a káně tak uvízla v pasti. Zkusili jsme káni vypustit, ale neúspěšně. Zřejmě byla velmi vysílená nebo došlo k vykloubení na postiženém křídle. Proto se ptáka ujal pan Grindl a v poledne jej předal panu Vaňkovi ze Záchranné stanice v Huslíku u Poděbrad.

Shodou okolností náš kroužek do Huslíku pojede 17.12. na výlet, takže se na „naši“ káni pojedeme podívat a zjistit, jak se jí daří. Kdyby byla do té doby v pořádku, mohli bychom ji společně vypustit zpět do přírody. Zbytek výletu už nepřinesl žádné dramatické situace, na sádkách nám pan porybný Pacholátko ukázal zajímavé druhy ryb: tolstolobiky, pstruhy duhové – albíny, štiky, okouny, cejny, jelce, plotice a perlíny, kapry, candáty a mnoho dalších.

V Plakánku si někteří nejmladší i zaplakali, protože je už bolely nohy, potom jsme prošli Prokopským údolím do Libošovic, ohřáli jsme se ve vlaku a už jsme plni dojmů na nádraží v Dolním Bousově vyprávěli rodičům, co všechno jsme dnes zažili…

Za velkými kopytníky do Milovic

Dnešní výprava za velkými kopytníky do Milovic byla trochu dobrodružná. Bylo nás totiž několik skupin a účastnili jsme se různých variant výletu. Někteří přijeli rovnou k ohradám divokých koní a praturů, jiní šli pěšky s různými zastávkami. Z plánovaných dvou komentovaných prohlídek (pro každou ze skupin) nakonec byla jen jedna společná, protože první skupina se pro nedostatek signálu nemohla spojit s průvodcem panem Dostálem.

Dověděli jsme se mnoho zajímavostí ze života v obou zdejších rozsáhlých ohrad. Kromě praturů a divokých koní je zde spousta dalších živočichů, kterým stepní prostředí vyhovuje. Například kriticky ohrožený modrásek hořcový, jehož živnou rostlinou je hořec, a který je vývojovým cyklem vázaný na luční mravence. Jeho housenka totiž vylučuje podobný feromon jako mravenčí kukly – proto ji mravenci odnesou do mraveniště a tam ji opatrují. Když se v mraveništi vylíhne nový motýl, musí velice rychle najít cestu ven, než ho mravenci prokouknou…

Dalšími zajímavými obyvateli těchto míst jsou například dudci a krutihlavové. Z loni umístěných pěti budek pro krutihlavy byly všechny obsazené. Těchto ptáků zde tedy bude, doufejme, přibývat. Pratury jsme viděli z dálky, ale i tak budí respekt. Je to, jako když kráčí skříň naležato…a ty rohy! Spásají jednak třtinu křovištní, ale hlavní potravou jsou křoviny. Z jednoho pratura byla vidět jen rohatá hlava, co čouhala ze šípkového keře – to bylo efektní.

Z koní se k nám přiblížila skupinka klisen, takže jsme viděli i nejmladší z hříbat, které se narodilo v půlce října. Jako zlatý hřeb se přišel až k ohradě ukázat hřebec. Hřívu měl vepředu ozdobenou semínky ze řepíku. Ten halloweenský list jsme opravdu takhle našli…

 

Brigáda na hořečkové louce

Dnes jsme společně s dětmi podruhé navštívili hořečkovou loučku v rámci Projektu na záchranu hořečků nahořklých  – managment stanoviště. Už dlouho jsme se na úklid Hořečkové loučky chystali. Přestože celou noc a dopoledne silně pršelo, nakonec se vyčasilo, takže se hrabání pokosené trávy mohlo uskutečnit. Pokračovat ve čtení „Brigáda na hořečkové louce“