Usnesení zastupitelstva města 6/2008 ze dne 24.9.2008

Usnesení zastupitelstva města (ZM) 6/2008 ze dne 24.9.2008:

  1. ZM schvaluje nabytí pozemků p.č. 1267/7 o výměře 1190 m2 a 1267/12 o výměře 747 m2 vše k.ú. Dolní Bousov do vlastnictví města za cenu 200 Kč/m2.
  2. ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2008 a důvodovou zprávu k tomuto opatření. Příloha č. 1 zápisu.
  3. ZM bere na vědomí výsledek diskuse o způsobu odvodu dešťových vod z lokality Kaliště.

Zdroj: Oficiální stránky Dolního Bousova (soubor .doc)

Vybráno z usnesení Zastupitelstva města ze dne 24. září 2008:

Schváleno rozpočtové opatření č .5/2008 a důvodová zpráva k tomuto opatření.

Schváleno nabytí pozemktů p.č. 1267/7 a 1267/12 vše k.ú. Dolní Bousov do vlastnictví města. Jedná se o pozemky ležící ve sportovně – rekreační zoně Za tenisovymi kurty Sokola.

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí vysledek diskuse o způsobu odvodu dešťových vod z lokality Kaliště. Diskuse se mimo zastupitelů a veřejnosti zúčastnil ing. Kozák, autor projektu zachycení a likvidace dešťových vod pomocí retenční nádrže, kde se voda zachytí a postupně bude odpouštěna do kanalizace. Předpokládané náklady cca 600 tis. Kč. Druhý projekt zpracovaný projekční kanceláří ATHOS ing.Vyhlase řeší odvod dešťových vod stokou o průměru 800 mm do Bousovského potoka v ulici Brodecká. Předpokládané náklady cca 5 mil. Kč bez vyčíslení nákladů přeložek inženýrských sítí, které si umístění stoky nutně vyžádá. Konečné řešení bude stanoveno ve spolupráci obou projektantů a vedení města.

Zdroj: Pavel Kula, tajemník MěÚ, Bousovák č. 5/2008, str. 2

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *