Usnesení zastupitelstva města 7/2008 ze dne 22.10.2008

Usnesení zastupitelstva města (ZM) 7/2008 ze dne 22.10.2008:

  1. ZM schvaluje nabytí pozemku p.č.1267/29 k.ú. Dolní Bousov z vlastnictví ČR do vlastnictví města za cenu dle znaleckého posudku.
  2. ZM schvaluje bezúplatné nabytí pozemku p.č. 263/39 k.ú. Dolní Bousov, tvořícího součást místní komunikace v ulici Na Sídlišti, z vlastnictví ČR do vlastnictví města.
  3. Schvaluje zpětné odkoupení pozemku p.č. 475/213 k.ú. Dolní Bousov z vlastnictví manželů Oborníkových zpět do vlastnictví města na základě smluvně stanoveného předkupního práva, za cenu kupní, sníženou o daň z převodu nemovitosti uhrazenou městem.
  4. ZM schvaluje směnu pozemků p.č. 1895/ a 1770/2 k.ú. Dolní Bousov o celkové výměře 255 m2 z vlastnictví města, za pozemky p.č. 1269/1 a 1269/21 k.ú. Dolní Bousov o celkové výměře 236 m2 z vlastnictví manželů Buriánkových. Směna bude bez finančního vyrovnání.
  5. ZM schvaluje prodej pozemků p.č. 1770/7 a 187/3 k.ú. Dolní Bousov manželům Klímovým, vlastníků přilehlé nemovitosti čp. 199, za cenu 200 Kč/m2.
  6. ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2008 a důvodovou zprávu k tomuto opatření. Příloha č. 1 usnesení.
  7. Zamítá žádost Jany Strašíkové o koupi domu čp.13 ve Svobodíně.

Zdroj: Oficiální stránky Dolního Bousova (soubor .doc)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *