Vědomostní kvíz – Jičínský mladý přírodovědec – do 29.5.21

Letos není Zlatý list a místo něj pro vás pořadatelé připravili kvíz  z „přírodovědných otázek“ . Soutěžní otázky je možné vyplnit v době do 29. května 2021. Budete jen označovat správnou odpověď. Pokud něco nebudete vědět, můžete zkusit štěstí a některou odpověď označit. Nebo tu otázku vynecháte. Máte přesto šanci na výhru, protože ostatní děti taky nevědí všechno. Otázky vám mohou přečíst rodiče, ale odpovězte určitě podle svého.
Otázky jsou stejné pro mladší i starší, ale budeme hodnotit zvlášť děti z 1. až 3. třídy (a předškoláky), děti z 5. až 6. třídy, děti ze 7. až 9. třídy (a studenty).
Soutěžní otázky je možné vyplnit v době od 15. do 29. května 2021.

Kvíz Jičínský mladý přírodovědec

Čapí hnízda v přímém přenosu

Capi_Dolni_BousovČápi se nám již vrátili z jižních krajů a díky webkamerám můžete sledovat naživo dění v jejich hnízdech. Pěkný přehled funkčních webkamer má na svých stránkách Česká společnost ornitologická. Vyberte si své oblíbené hnízdo, nám nejbližší je zřejmě online přenos z hnízda v Mnichově Hradišti. Pokud chcete pozorovat čápy naživo, máme jedno obsazené hnízdo i v Dolním Bousově!

Hra o zajímavé ceny

Milí rodiče, milé děti!

Protože se stále nemůžeme vidět na schůzkách kroužku, připravili jsme pro vás hru, kterou můžete absolvovat sami a přitom se projít na čerstvém vzduchu. S sebou budete potřebovat jen dobré boty a oblečení podle aktuálního počasí a mobil. U každé tabule 1. naučné stezky (Okolo Klenice) najdete zezadu na papírku zataveném ve fólii otázku, která se týká základních znalostí místní přírody. Tato naučná stezka začíná u koupaliště. Odpověď na otázku si zaznamenejte třeba do mobilu nebo na papír a vše vraťte na místo pro ostatní, kteří půjdou po vás. Nemusíte stezku projít celou najednou. Až budete mít zaznamenané všechny odpovědi, napište nám je na mail krouzek@bousovsko.cz. Přes mail se také domluvíme, jak a kde si vyzvednete výhru.

Hrajeme o zajímavé ceny: kovové karabiny, nákrčníky s motivem ČSOP, sady samolepek, magnety, puzzle s orchidejemi, kvarteta ap. Vyberete si sami, která cena vám udělá největší radost.

A tady výběr z nabídky cen, o které se soutěží: https://photos.app.goo.gl/Ff5V22zppJsWgp2u5

Do mailu můžete poslat také nějakou fotku z vašich cest, napsat o něčem, co vás potkalo apod. Těšíme se na vaše reakce!

Ukazka otazky z nove hry

Vyberte si hru pro děti

Vážení rodiče,

chceme dětem v době karantény dát vzdělávací dáreček, vyberte si jednu z následujících her ze série 50 kartiček od MINDOK https://www.svet-her.cz/spolecenske-hry/50-nasich-kvetin (je jich asi 10 druhů) a dejte mi prosím do 6.4.2020 do 18 hod, vědět, který tip pro vaše dítě máme zakoupit. Díky, Lenka Hejnová, 602 557 321, lenuch.s@seznam.cz

Výsadba stromů podél naučné stezky u Dolního Bousova

V sobotu 23. 11. 2019 probíhala výsadba stromků podél naučné stezky v okolí Dolního Bousova. Akci předcházely šestitýdenní přípravy, které obnášely výběr vhodných ovocných dřevin podle stanoviště a místních podmínek, žádost o dotaci od MŽP, jednání s vlastníky pozemků včetně Českých drah, vytyčení míst pro výsadbu, nákup vhodných sazenic z různých školek, zajištění kůlů a krytů pro stromky ap. Na sraz v 9 hodin dorazilo 32 dospělých a 25 dětí. Vysvětlili jsme si organizační věci a u první vykopané jamky jsme si názorně předvedli, na co je třeba dávat pozor a jak správně postupovat. (Kořeny nesmí směřovat vzhůru, místo roubu musí být nad zemí, zeminu je nutné smíchat s kompostem a hydrogelem. Opěrné kůly je nutné zatlouci do připravené jamky dřív, než se tam zasadí stromek…)
Pak už se každý chopil nářadí a pustil se do práce. Brzy jsme zjistili, že je dobré si práce rozdělit. Někdo se specializoval na zatloukání kůlů těžkou palicí, někdo na navlékání plastových košilek na kmeny sazenic, jiní střihali kusy pletiva a připevňovali kmínek ke kůlům speciálními úvazy.
Za Bakovkou směrem k Rohatsku dopoledne vznikla nová alej padesáti slivoní.
Poté jsme se přesunuli k železniční zastávce na Rohatsko, kde jsme směrem na Svobodín pokračovali výsadbou jabloní, třešní, ořešáků a jednoho doubku. Mezi informačními panely NS č. 10 a 11 tak vznikla nová alej 24 převážně ovocných stromků.
Poslední stromek, lipku, jsme zasadili v ulici Požárníků u trafo stanice ještě za světla, v 15 hodin.
Děkujeme všem, kteří pomáhali s náročnou přípravou celé akce, ale i všem, kteří přispěli k její fyzické realizaci.

Děti pomáhají zachraňovat nejvzácnější druhy rostlin, které na Mladoboleslavsku máme

Louka s kriticky ohroženými hořečky nahořklými pokosena

Poblíž Dolního Bousova, ve Vlčím Poli, rostou vzácné hořečky nahořklé pravé. Ve spolupráci s ČSOP Klenice a dětmi ze základní školy v Dolním Bousově již několik let probíhá záchranný program zaměřený na podporu hořečků nahořklých. Tento projekt je velmi úspěšný a celorepublikově je vysoce hodnocen. Díky finanční podpoře projektu se podařilo např. zakoupit novou kvalitní nástěnku do školy, na které jsou pravidelně uváděny nové informace o přírodě s regionálním zaměřením. Byly vytvořeny  pracovní listy o hořečku nahořklém, letáky a omalovánky z hořečkové louky. Děti z Přírodovědného kroužku z Dolního Bousova 25. 10. 2019 lokalitu opět navštívily, aby shrabaly pokosenou louku a dověděly se, co hořečkům prospívá a co jim škodí.

Do Vlčího Pole šly děti pěšky a cestou sbíraly odpadky z příkopů podél cesty. Tříkilometrová trasa díky tomu rychle uběhla. Odpadem jsme naplnili celkem čtyři velké pytle. O jejich odvoz a likvidaci se postaralo Město Dolní Bousov. Po příchodu na hořečkovou louku děti nejprve usedly ke svačině, při které si vyslechly výklad o hořečcích – kde a kdy rostou a kvetou, jejich dvouletý vývojový cyklus, co potřebují, proč se louka kosí až na podzim atd. Děti, které zde byly poprvé, dostaly letáčky a omalovánky. Po posilnění teplým ovocným čajem a sušenkami jsme se už pilně pustili do práce. Za malou chvíli bylo hotovo. Nakonec jsme si v kruhu poslali pozdrav – stisk ruky, který obíhá celé kolečko. Našli jsme spoustu stop divokých prasat, jedno staré pěnkaví hnízdo a duběnky-hálky na listech dubu. Jednu starou hálku jsme rozevřeli a k našemu velkému překvapení z ní vylezla živá krásná žlabatka. Zpátky do Bousova jsme se vraceli příjemně unavení s pocitem dobře vykonané práce.

 

Petice proti výsadbě intenzivních ovocných sadů na Mužském

Vážení příznivci a milovníci přírody. Děkujeme za váš zájem o ochranu přírody. tato petice již neprobíhá, ale kauza dopadla ve prospěch přírody. Od 14. června 2019 je v platnosti Změna č. 1 územního plánu Boseň, která na zemědělsky využívaných plochách v CHKO Český ráj zakazuje výstavbu opěrných konstrukcí pro natahování plachet a výstavbu oplocení vyšší než 1,5 metrů. Petici proti tomuto záměru podepsalo přes 600 lidí a to včetně petice elektronické. Veliký kus práce odvedli i vlastníci dotčených pozemků, které je ani za velký peníz neprodali či nepronajali. Tyto informace pocházejí od paní starostky z Bosně.

Z 21.3.2019 – V okolí obce Mužský, která je chráněná jako vesnická památková zóna, chce společnost Galafruit s.r.o vykoupit pozemky od místních zemědělců a přeměnit je v monokulturní, intenzivní ovocné sady. V našem kraji podobné sady vznikly již v okolí Dolního Bousova a další se prý budou budovat i v jiných částech okresu.

Kromě narušení celkového rázu krajiny, znamenají tyto sady poměrně velký zásah do přírody. Sady jsou pravidelně a za sezonu mnohokrát ošetřované chemickými postřiky, které se splavují do okolní přírody, potoků a studní. S ohledem na umístění sadů – v těsném sousedství CHKO Český ráj – se bojíme i o negativní ovlivnění chráněné přírody v CHKO Český ráj. Pro zavlažování sadů hodlá firma vybudovat nový vrt, který by mohl strhnout místním lidem studny a ti by přišli o cennou vodu, která jim již v posledních suchých letech chyběla.

Krajské a místní komunikace nejsou technicky uzpůsobeny tak, aby zvládly nárůst těžké dopravy, který provozování sadů přinese. Vzhledem ke stávajícím šířkovým poměrům vozovek může docházet při míjení vozidel k nebezpečným situacím ohrožujícím bezpečnost silničního provozu a k deformaci okrajů krytu vozovky a nezpevněné krajnice. Rovněž se obáváme znečišťování využívaných komunikací.

Mužský a jeho okolí je jednou z nejkrásnějších částí Českého ráje. Pojďme ho tak společně zachovat i pro další generace.

Podepište petici PROTI výstavbě intenzivních sadů na Mužském.

https://www.petice24.com/petice_proti_intenzivnim_ovocnym_sadum