Poděkování za sbírku potravin pro zvířata v nouzi

Milí lidé,
ze srdce děkujeme všem, kdo přispěli do potravinové sbírky pro zvířata z libereckého Centra pro zvířata v nouzi. Sbírka probíhala začátkem prosince v ZŠ T. G. Masaryka a v obchodě Chovatelské potřeby na náměstí. Díky vaší podpoře se nám podařilo shromáždit opravdu velké množství zvířecích lahůdek a s radostí jsme je předali 7.12.2018 do Archy. Všichni jsme měli velkou radost z vydařené akce, která ukázala, že spojenými silami lze dokázat mnoho. Každý darovaný kousek potěšil několikrát: nás, že máme hodné spoluobčany, děti, že zvířátkům něco nadělí, pracovníky Centra a v neposlední řadě hlavně konzumenty darovaného zboží, kteří rozhodně nemají lehký osud. Věřím, že možnost podělit se s někým potřebným, udělala dobře i vám. Ještě jednou moc děkujeme a přejeme krásný a naplněný rok 2019. Za Přírodovědný kroužek Lenka Hejnová a Pavla Bartková

Zničená lesní cesta u hradu Kost

Příjemná procházka z hradu Kost po modré značce směrem na Dobšice se po těžbě dřeva v zimě 2016 dosti změnila. Nešetrný způsob dopravy dřeva a použití těžké techniky značným způsobem poškodilo lesní cestu (někde i stromy), rýhy jsou místy 80 cm hluboké. V roce 2015 bylo možné tuto trasu absolvovat s kočárkem, letos je cesta nepoužitelná, zbývá „dobrodružnější“ pochod okolním lesním terénem. Vzhledem k tomu, že se jedná o území CHKO Český ráj a turisticky velmi frekventovanou oblast, doufáme, že cesta bude brzy uvedena do stavu použitelného pro běžnou turistiku. A třešnička na závěr – skládka cca 200 m od lesní křižovatky Pomníky, někdo si asi spletl místo pro ukládání stavebního odpadu.